Skolföreställningar, familjeföreställningar eller småplats? Här hittar du allt!

Välkommen till Scenkonstinorr.se!

Scenkonst i norr är ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern Jämtland/Härjedalen, Riksteatern Norrbotten, Riksteatern Västerbotten och Riksteatern Västernorrland.

Vårt gemensamma mål är göra kultur mer tillgängligt i Sveriges nordligaste delar. Vi för detta genom att förmedla turnéföreställningar av teater och dans i de fyra norrlänen.

Scenkonst i norr presenterar barn- och ungdomsutbud för skola och offentliga föreställningar för de fyra norrlänen samt ett subventionerat höst- och vårutbud för små scener/vuxen publik inom det interregionala riksteaterprojektet ”Publikutveckling små scener”.

Under respektive läns flik hittas turnéföreställningar, information om subventioner och ansökningsblanketter m.m. Har du frågor kontaktar du din riksteaterkonsulent vid Kontakt.

OBS! Riksteaterns nationella turnéutbud hittar du som är riksteaterförening bäst genom att gå in på er förenings intranät och hälsa på ”Artur”! Där hittar ni de föreställningar som erbjuds inom Riksteaterns utbud anpassat till era lokala scenmöjligheter.