Scenkonst i norr, nu även med vuxenföreställningar!

Välkommen till en uppiffad Scenkonstinorr.se!

Sidan är ett samarbete mellan de fyra norrlänens regionala riksteaterkonsulentverksamheter och har tidigare främst varit fokuserad på barn och ungdomsutbud.

Under 2018 har samarbetspartierna i Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Norrbotten inlett en samverkan kring ett nytt subventionsformat ”Publikutveckling för Små scener”. Det innebär att Scenkonst i norr.se nu inte bara innehåller utbud för barn och unga utan även har ett nytillkommet subventionerat höst- och vårutbud för små scener och offentlig/vuxen publik för Jämtland/Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten.

Under respektive läns flik hittar ni turnéföreställningar, information om subventioner och ansökningsblanketter samt annat smått och gott.
Vi hoppas att ni kommer att finna sidan överskådlig och tydlig. Saknar du något antingen gällande utbud eller information så kan du kontakta din riksteaterkonsulent vid Kontakt


Scenkonst i norr är ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern Jämtland/Härjedalen, Riksteatern Norrbotten, Riksteatern Västerbotten och Riksteatern Västernorrland.

Vårt gemensamma mål är göra kultur mer tillgängligt i Sveriges nordligaste delar. Vi förmedlar och samordnar turnéföreställningar av teater och dans i de fyra norrlänen.