Scenkonst i norr, nu även med vuxenföreställningar!

Välkommen till Scenkonstinorr.se!

Scenkonst i norr är ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern Jämtland/Härjedalen, Riksteatern Norrbotten, Riksteatern Västerbotten och Riksteatern Västernorrland.

Vårt gemensamma mål är göra kultur mer tillgängligt i Sveriges nordligaste delar. Vi förmedlar och samordnar turnéföreställningar av teater och dans i de fyra norrlänen.

Scenkonst i norr har tidigare främst varit fokuserad på barn och ungdomsutbud men har under 2018 utvecklats till att även presentera har ett subventionerat höst- och vårutbud för små scener och offentlig/vuxen publik för Jämtland/Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten inom det interregionala riksteaterprojektet ”Publikutveckling små scener”

Under respektive läns flik hittas turnéföreställningar, information om subventioner och ansökningsblanketter m.m gällande både skolföreställningar/barn och unga samt produktioner för vuxen publik anpassade för små scenrum.
Saknar du något antingen gällande utbud eller information så kan du kontakta din riksteaterkonsulent vid Kontakt.

Lycka till med bokningen!