Skolföreställningar, familjeföreställningar eller småplats? Här hittar du allt!

Välkommen till Scenkonstinorr.se!

Scenkonst i norr är ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern Jämtland/Härjedalen, Riksteatern Norrbotten, Riksteatern Västerbotten och Riksteatern Västernorrland.

Vårt gemensamma mål är göra kultur mer tillgängligt i Sveriges nordligaste delar. Vi förmedlar och samordnar turnéföreställningar av teater och dans i de fyra norrlänen.

Scenkonst i norr presenterar barn- och ungdomsutbud för skola och offentligt  för samtliga av de fyra norrlänen. Vi presenterar även sedan 2018 ett subventionerat höst- och vårutbud för små scener/vuxen publik för Jämtland/Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten inom det interregionala riksteaterprojektet ”Publikutveckling små scener”.

Under respektive läns flik hittas turnéföreställningar, information om subventioner och ansökningsblanketter m.m.

Har du frågor så kan du kontakta din riksteaterkonsulent vid Kontakt.

Lycka till med bokningen!