Aktuellt utbud barn och unga

Här hittar du som är arrangör i Jämtland Härjedalen förslag på scenkonst till barn och unga som kan turnera under 2023.

Förboka dina önskemål via Scenkonstportalen eller direkt med aktuell producent så finns det tid att planera och bygga turnéer över länet på bästa sätt!

Rekommenderat utbud: 

Utbud förskola

Utbud förskoleklass och lågstadiet

Utbud mellanstadiet

Utbud högstadiet

SUBVENTIONER

Tack vare stöd från Region Jämtland Härjedalen och Statens Kulturråd kan föreställningsutbudet för barn och unga på Scenkonstinorr.se subventioneras.

Vi rekommenderar att du som arrangör bokar via Scenkonstportalen.se då det ger fördelar för den regionala turnéplaneringen som därmed gynnar länets arrangörer i stort.

Nyhet! Sök subventioner digitalt via denna länk:

 Gör din ansökan här: | Riksteatern Jämtland/Härjedalen

REGLER FÖR SUBVENTIONER:

  • Föreställningarna ska framföras av professionella fria grupper anslutna till den nationella organisationen Teatercentrum
  • Föreställningarna som finns representerade här på Scenkonstinorr.se prioriteras.
  •  Flera föreställningar bör spelas i en turnéslinga inom Jämtland Härjedalen och/eller i angränsande län, Vi rekommenderar tre olika arrangörer per turné
  • Länsteatrar och Riksteaterns föreställningar erhåller inte dessa subventioner.

Du som arrangör kan söka upp till 5000 kr (med tillägg 1500 kr per dygn utöver första dygnet). Ansökan görs till teaterkonsulenten i samband med producent som lägger turnéslinga i länet.

O.B.S! Subventioner är till resor och boende (Ibland även en del av gage) för scenkonstföreställningar. Traktamenten subventioneras alltså inte!

Följande milersättningar tillämpas:

Personbil klass 1 (högst 3,5 ton)                                  37,50 kr per mil
Personbil klass 2/lätt lastbil/lätt buss (högst 3,5 ton) 50 kr per mil
Tung lastbil/Tung buss (överstiger 3,5 ton)                 70 kr per mil

SKAPANDE SKOLA
Vissa föreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas projektmedel som söks av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun. Kontakta producenten i fråga eller riksteaterns konsulent för tips och idéer.

BOKNINGSPERIOD 
Vi rekommenderar 15 maj som deadline för bokningar inför hösten och 15 dec inför våren, för att såväl ni själva som tillfrågade producenter ska hinna planera för turné. Framförhållning betyder ofta bättre turnéplanering och större sannolikhet att få det man vill ha så vi rekommenderar att ni inte väntar för länge med att påbörja bokningsarbetet.

Vad betyder BOKNINGSFÖRFRÅGAN-KNAPPEN på Scenkonstportalens produktionssidor?

Via bokningsknappen skickar du ett mail till producenten med intresseanmälan och ev. frågeställningar. Denna förfrågan kommer även till Riksteatern Jämtland Härjedalens teaterkonsulent för kännedom.

Eftersom detta på ett enkelt sätt underlättar samordningsvinsterna i regionen rekommenderas det att ni använder den funktionen. Det ger även oss konsulenter möjlighet till att kunna skissa på kommande subventionskostnader.

KONTAKT OCH MER INFO
Är du producent kan du få mer information om länets turnéförutsättningar HÄR

För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta: Marie.haglund@riksteatern.se eller 072-569 33 44