Utbud för barn/ unga/ skolarrangörer

Här kan du som arrangör få mer information om de scenkonstföreställningar för barn och unga som har möjlighet att turnera i Jämtland och Härjedalen framöver!

Utbud förskola/förskoleklass

Utbud förskoleklass/lågstadium 

Utbud mellanstadium 

Utbud högstadium/gymnasium 

OBS! Utbudet som visas här är ett snävt urval av vad hela landet erbjuder. Vill du få information om ytterligare föreställningar rekommenderas ett besök på Scenkonstportalen.se

VAD ÄR BOKNINGSFÖRFRÅGAN-KNAPPEN?
Intresseanmälan till produktion görs via Scenkonstportalen.se under respektive produktions sida. Uppbyggnad av turnéplan för respektive föreställning pågår löpande under bokningsperioden. Ju tidigare intresseförfrågningar kommer in, desto tidigare kan turnéplanen fyllas på så att fler intresserade arrangörer kan haka på samma turné.

Via bokningsknappen skickas ett mail till producenten med er information, intresse och ev. frågeställningar. Samma mail skickas då även till Riksteatern Jämtland/Härjedalen för kännedom så att teaterkonsulenten kan skissa på kommande subventionskostnader. För frågor kontakta: marie.haglund@riksteatern.se

SUBVENTIONER ATT SÖKA
Tack vare stöd från Region Jämtland Härjedalen och Statens Kulturråd kan föreställningsutbudet för barn och unga på Scenkonst i norr.se delvis subventioneras. Utbudet från de fria teatrarna subventioneras rörande rese- och boendekostnader med statliga och regionala resurser. OBS! Länsteatrar och Riksteaterns föreställningar erhåller inte dessa subventioner.

BOKNINGSPERIOD FRAM TILL 25 MAJ
Vi rekommenderar 25 maj som deadline för bokningar inför hösten, för att såväl ni själva som tillfrågade producenter ska hinna planera för turné. Framförhållning betyder ofta bättre turnéplanering och större sannolikhet att få det man vill ha så vi rekommenderar att ni inte väntar för länge med att påbörja bokningsarbetet.

SKAPANDE SKOLA – EXTRA PROJEKTMEDEL
Samtliga föreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas projektmedel som söks av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun. Kontakta producenten i fråga eller konsulent för tips och idéer.

Villkor för subventionsstöd i Jämtlands län

  • Föreställningarna ska framföras av fria grupper anslutna till den nationella organisationen Teatercentrum
  • De föreställningar som finns representerade i Scenkonstinorr.se prioriteras.

Kontakt för mer information:
Marie.Haglund@riksteatern.se, 072-569 33 44