Arrangörsinformation

Välkommen till Scenkonstinorr.se!

Här kan du som arrangör få mer information om de scenkonstföreställningar för barn och unga som har möjlighet att turnera i länet framöver.

Gå in under Aktuellt utbud och läs mer om de föreställningar vi erbjuder för Jämtland/Härjedalen och har möjlighet att subventionera. OBS! Utbudet som visas här är ett snävt urval av vad hela landet erbjuder. Vill du få information om ytterligare föreställningar rekommenderas ett besök på Scenkonstportalen.se

Intresseanmälan till produktion görs via Scenkonstportalen.se under respektive produktions sida.
Uppbyggnad av turnéplan för respektive föreställning pågår under bokningsperioden. Ju tidigare intresseförfrågningar kommer in, desto tidigare kan turnéplanen fyllas på så att fler intresserade arrangörer kan haka på samma turné.

ARRANGÖRSSTÖD
Tack vare stöd från Region Jämtland Härjedalen och Kulturrådet kan föreställningsutbudet på Scenkonst i norr delvis subventioneras. Subventionen avser de omkostnader kring resor, traktamente och logi som uppkommer i samband med turnéer i våra stora norrlandslän.

Villkor för subventionsstöd i Jämtlands län

  • Föreställningarna ska framföras av fria grupper anslutna till den nationella organisationen Teatercentrum
  • De föreställningar som finns representerade i Scenkonstinorr.se prioriteras.

Kontakta oss gärna för mer information!