Föregående termins utbud vt -19

Här hittar du som är arrangör i Jämtland Härjedalen förslag på föreställningar med teater, dans och cirkus som kan turnera under våren 2019! Boka dina önskemål före 16 November, så finns det tid att planera och bygga turnéer över länet på bästa sätt!

Utbud förskola/förskoleklass

Utbud förskoleklass/lågstadium 

Utbud mellanstadium 

Utbud högstadium/gymnasium

OBS! Utbudet som visas här är ett snävt urval av vad hela landet erbjuder. Vill du få information om ytterligare föreställningar rekommenderas ett besök på Scenkonstportalen.se

Vi rekommenderar att du som arrangör bokar via Scenkonstportalen.se då det ger fördelar för den regionala turnéplaneringen. Läs mer om subventioner och annat viktigt att veta nedan.

SUBVENTIONER
Tack vare stöd från Region Jämtland Härjedalen och Statens Kulturråd kan föreställningsutbudet för barn och unga på Scenkonst i norr.se delvis subventioneras. Utbudet från de fria teatrarna subventioneras rörande rese- och boendekostnader med statliga och regionala resurser. OBS! Länsteatrar och Riksteaterns föreställningar erhåller inte dessa subventioner. Du som arrangör söker arrangörsstöd för dessa kostnader hos Riksteatern Jämtland Härjedalen.

SKAPANDE SKOLA – EXTRA PROJEKTMEDEL
Vissa föreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas projektmedel som söks av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun. Kontakta producenten i fråga eller konsulent för tips och idéer.

BOKNINGSPERIOD 14 SEP TILL 16 NOV
Vi rekommenderar 16 Nov som deadline för bokningar inför våren, för att såväl ni själva som tillfrågade producenter ska hinna planera för turné. Framförhållning betyder ofta bättre turnéplanering och större sannolikhet att få det man vill ha så vi rekommenderar att ni inte väntar för länge med att påbörja bokningsarbetet.

Vad betyder BOKNINGSFÖRFRÅGAN-KNAPPEN på Scenkonstportalens produktionssidor?

 

 

 

 

Via bokningsknappen skickar du ett mail till producenten med intresseanmälan och ev. frågeställningar. Denna förfrågan kommer även till Riksteatern Jämtland Härjedalens teaterkonsulent för kännedom.

Eftersom detta på ett enkelt sätt underlättar samordningsvinsterna i regionen rekommenderas det att ni använder den funktionen. Samt ger det Teaterkonsulenten möjlighet till att kunna skissa på kommande subventionskostnader.

KONTAKT OCH MER INFO
Är du producent kan du få mer information om länets turnéförutsättningar HÄR


För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta: Marie.haglund@riksteatern.se eller 072-569 33 44

Välkommen med dina bokningar!