Jämtland Härjedalen Publikutveckling Små scener

I ett långsiktigt samarbete mellan de regionala Riksteaterkonsulentverksamheterna i Jämtland/Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten erbjuds här ett subventionerat gränsöverskridande scenkonstutbud för små scener.

Det rekommenderade utbudet syftar till att underlätta för arrangörer att arrangera på nya platser, för ny publik och kanske med nya samarbetsparter i syfte att stärka publikutvecklingen på orten. Det är självklart även möjligt att föreslå egna arrangemang och söka publikutvecklingsmedel för dessa.

Föreställningen bör ingå i en turnéplanering med minst tre närliggande orter. Kontakta producenten för intresseanmälan, gärna genom att förboka via Scenkonstportalens Boka-knapp vilket även möjliggör att konsulenten kan förbereda subventionsmedel.

Utbudet är subventionerat enligt principen att i första hand kapa kostnader för resor och boende, i andra hand föreställningskostnad. Under 2018 kan arrangören erhålla upp till 6000 kr i subvention för genomförd föreställning.

Läs mer och sök medel här:

I utbudet för Publikutveckling på Små scener kommande säsong:

Länk kommer inom kort – under framtagande