Publikutveckling Små scener – vuxen/familj

I ett långsiktigt samarbete mellan de regionala Riksteaterkonsulentverksamheterna i Jämtland Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten erbjuds här ett subventionerat gränsöverskridande scenkonstutbud för små scener.

Det rekommenderade utbudet syftar till att underlätta för arrangörer att arrangera på nya platser, för ny publik och kanske med nya samarbetsparter i syfte att stärka publikutvecklingen inom kommunen. Det är självklart även möjligt att utgå från andra arrangemang och söka publikutvecklingsmedel för dessa.

Utbudet är subventionerat enligt principen att i första hand kapa kostnader för resor och boende, i andra hand föreställningskostnad. Under 2021 kan arrangören erhålla upp till 6000 kr i subvention för genomförd föreställning. Vi subventionerar inte traktamenten.

Kriterier i korthet:
– arrangeras av eller i samarbete med en Riksteaterförening
–  bokningen bör ingå i en turné med minst tre närliggande arrangörer
– arrangören bör ha en publikutvecklande ambition i valet av föreställning
– ska arrangeras utanför centralort eller på centralort med färre än 3500 invånare
– urvalsprincip: Då vi eftersträvar en spridning över länet beviljas varje arrangör max tre ansökningar per år

OBS! Ansökan ska inlämnas efter genomfört arrangemang av ansvarig Riksteaterförening och inkludera publikstatistik samt kostnadsunderlag/kontrakt.

Beslut och utbetalning sker löpande under året.

Läs mer och sök medel här

Utbud små scener 2021