Kontakt

Riksteatern Jämtland/Härjedalen
Regional teaterkonsulent Eva Erlingsson
Postadress: Box 733, 831 25 Östersund
Tel: 072-5693344
Mail: eva.erlingsson@riksteatern.se
Webb: http://jamtlandharjedalen.riksteatern.se/