Producentinformation

Välkommen till den nya sidan för Scenkonstinorr!

Scenkonstinorr.se är en webbaserad utbudskatalog med scenkonst som riktar sig till barn och unga. Utbudet planeras i samarbete mellan norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Här kan du som producent ges utrymme att synas och få goda möjligheter att turnera i de vackra, men kanske en smula otillgängliga norrlänen.

Syftet med katalogen är att presentera ett varierat scenkonstutbud för barn och unga samt att underlätta för arrangörer i de olika länen gällande urvalprocess. Varje termin tas ca 20 produktioner med i utbudet per län i ålderspridningen 0-20 år. Sidan presenterar några alternativ för varje åldersgrupp och förenklar urvalsarbetet på arrangörernas uttryckliga begäran samt förbättrar turnémöjligheterna för de producenter som hamnar i katalogen.

Urvalsprocess

Teaterkonsulenterna i norrlandslänen har ett nära samarbete när det gäller förmedlingsverksamheten som riktar sig till barn och unga. Resultatet av det arbetet syns genom det utbud som presenteras på webbsidan scenkonstinorr.se. Respektive länsteaters samt Riksteaterns produktioner för barn och unga tas per automatik med i säsongsutbudet. Konsulenterna träffas sedan för att diskutera fram ett urval av vilka produktioner från de fria teatrarna i landet som ska finnas med i webbkatalogen för respektive län. Alla län behöver inte erbjuda samma föreställningar, men varje län samordnar i allmänhet med minst ett anslutande län. Urvalet baseras på pedagogiska och konstnärliga kvalitéer, föreställningar som setts och uppskattats, föreställningar arrangörer lämnat önskemål på etc. Fria teatrar i det egna länet prioriteras i en valsituation. Föreställningarna lever bara en säsong i turnéutbudet, med få undantag. Undantag är även de lokala grupperna vars verksamhet aldrig lämnar länet. Dessa ”perenna” föreställningar stannar kvar i utbudet enligt överenskommelse.

Turnéstöd

Riksteatern Jämtland/Härjedalen har 294.000 kr att distribuera i subventionsstöd under 2018.  Stödet omfattar hela kostnaden för resa, traktament och logi, och ges till arrangörer av föreställningar som framförs av fria teatrar som är medlemmar i Teatercentrum.

Att komma med i utbudet

Du anmäler ditt intresse till länets teaterkonsulent. När beslut tagits om vilka av våra norrlandslän som är intresserade av föreställningen kopplas er föreställnings presentation i Scenkonstportalen med text, bild och länkar till sidan. OBS! Du säljer och turnélägger din egen föreställning. Scenkonstinorr är ett verktyg och ett hjälpmedel, men det krävs egen insats för att få till en lyckad turné!

Lycka till och välkommen till Jämtland och Härjedalen!

Mvh
Eva Erlingsson

Teaterkonsulent i Jämtlands län