Norrbotten

Hej och välkommen till Scenkonstinorr.se och Norrbottens länssida!
Här hittar du som arrangör eller scenkonstproducent dels en stor del av vad som planeras och turneras i länet under den kommande tiden vad gäller barn- och ungdomsutbud för skol- och familjeföreställningar.

Vårt regionala arrangörsprojekt ”Nära Scenkonst” (f.d Publikutveckling Små Scener) är vårt subventionerade utbud för scenkonst på små scener. Projektmedlen möjliggör goda subventionsnivåer för offentliga arrangemang utanför centralorterna i samarbete med länets riksteaterföreningar och andra arrangörer.

Gå direkt till:
Utbud nära scenkonst
Utbud för Barn -och Unga
Utbud Dans i Norrbotten
Producentinformation

Kontakta Riksteaterkonsulent Anna Björk, 070-570 42 62, om du har frågor rörande denna sida eller behöver vägledning kring ditt arrangörsskap!