Producentinformation

Riksteatern Norrbotten har årligen 300 000 kr att distribuera i subventionsstöd till fria grupper som lägger sin turné i Norrbottens Län. Enligt riktlinjerna från Region Norrbotten ska turnén omfatta minst tre orter och täcker resor och logi.

OBS! Covid’19-special – hösten 2021.
För att stimulera bokningar och minska de ekonomiska utmaningarna som uppstår i och med minskade publikgrupper erbjuder vi under hösten -21 en arrangörssubvention – boka två föreställningar istället för en. Gagekostnad för den andra föreställningen subventioneras upp till 10.000 kr.

Att komma med i scenkonstutbudet
Du anmäler ditt intresse att lägga turné i Norrbotten till länets teaterkonsulent. När beslut tagits om vilka av våra Norrlandslän som är intresserade av föreställningen, länkas er föreställningspresentation i Scenkonstportalen till vårt rekommenderade utbud.

Kontakta oss innan Ni startat upp ert arbete med att sälja er föreställning i Norrbotten. Dock  senast i samband att beställningstid gått ut eller om Ni fått minst tre beställningar.

Ni utgår från er turnéläggning i Norrbotten genom att använda vår mall: Turnéplan och budget
Kostnadsunderlaget följer sedan vårt eventuella samarbete fram till avslut då rapportering och fakturering återstår.

Om vi tar beslut om beviljat stöd till produktionens turné, skriver vi ett avtal oss emellan som innehåller nödvändig information och överenskommelse.
mall: Avtal beviljat turnéstöd

Ni kontaktar själva kultursamordnare/arrangörer i Norrbotten och säljer er föreställning. Det är viktigt att påminna Arrangören att de måste sända in en bokningsförfrågan via Scenkonstportalen för att bokningen skall bli godkänd.

Vi arbetar utefter en prioriteringsordning för beviljat stöd;
1) Fria grupper och professionella utövare verksamma i Norrbottens Län.
2) Fria grupper och professionella utövare verksamma i de fyra nordligaste länen.
3) Fria grupper och professionella utövare i övriga Sverige. Turnéstöd max 1 ggr/år. 

Vi har också förtroendet att fördela arrangörsstöd för Publikutveckling Små Scener. Det är ett stöd som administreras direkt av Arrangören.

Varmt välkommen att höra av dig till
Riksteaterkonsulent Norrbotten
Anna Björk
070-570 42 62