Producentinformation

Riksteatern Norrbotten har årligen 300 000 kr att distribuera i subventionsstöd till fria grupper som lägger sin turné i Norrbottens Län. Enligt riktlinjerna från Region Norrbotten ska turnén omfatta minst tre orter och täcka resor och logi.

Ta  kontakt med oss innan du tänkt dig starta upp ditt arbete med att sälja din föreställning i Norrbotten och senast i samband att beställningstid gått ut eller om ni fått tre beställningar eller fler. Du ska utgå från din turnéläggning i Norrbotten genom att använda vår Mall: Turnéplan -och Budget.
Denna mall följer sedan vårt eventuella samarbete fram till avslut då rapportering och fakturering återstår. I samband med att vi eventuellt tagit beslut om beviljat stöd till produktionens turné, skriver vi ett avtal oss emellan som innehåller nödvändig information och överenskommelse.
mall: Avtal beviljat turnéstöd

Ni kontaktar själva kultursamordnare/arrangörer i Norrbotten och säljer er föreställning. Det är viktigt att påminna Arrangören att de måste sända in en bokningsförfrågan via scenkonstportalen för att bokningen skall bli godkänd.

Vi arbetar utefter en prioriteringsordning för beviljat stöd;
1) Fria grupper och professionella utövare verksamma i Norrbottens Län.
2) Fria grupper och professionella utövare verksamma i de fyra nordligaste länen.
3) Fria grupper och professionella utövare i övriga Sverige. Turnéstöd max 1 ggr/år. 

Att komma med i teaterutbudet
Du anmäler ditt intresse till länets teaterkonsulent. När beslut tagits om vilka av våra Norrlandslän som är intresserade av föreställningen, länkas er föreställningspresentation i Scenkonstportalen till vårt utbud.