Producentinformation

Välkommen till Scenkonstinorr  – NORRBOTTENS PRODUCENTSIDA

Korta version
LÄS FÖRST DENNA

Turnéstöd premiss2017

Skicka in när beställningstid gått ut (och om ni fått tre beställningar eller fler)
Spelplan och budget

Redovisa efter avslutad turné.
Mall för publikredovisning

När detta kommit in till oss och ni skickat FAKTURA (inklusive kopior på logi om ni betalt själva) så betalas turnéstödet ut. Skicka in till Norrbotten.rtf@riksteatern.se

Långa versionen

1. Läs igenom våra PREMISSER väldigt noga. Där står allt. 
 
2. Ni har valts ut till webbkatalogen Scenonstinorr – Norrbottens utbud (urval görs under augusti för våren, och under mars för hösten). Nu är det dags att börja sälja!
 
3. Ni kontaktar och säljer till arrangörer själv. ARRANGÖREN MÅSTE SKICKA BOKNINGSFÖRFRÅGAN VIA SCENKONSTPORTALEN FÖR ATT BOKNINGEN SKA VARA GODKÄND. 
Ni får i bästa fall så stor mängd bokningar att ni blir utvalda för turnéstöd (sista bokning runt 15 november för våren och runt 20 maj för hösten) Vi prioriterar länets egna producenter och därefter övriga. Övriga får bara turnéra Norrbotten en gång per år. Om ni turnerat en termin måste ni vänta ett år till innan nästa gång ni kan vara med i katalogen (allt enligt våra premisser)
 
4. Ni är utvald för turnéstöd. Då skickar ni in Spelplan och budget  (enligt denna mall). Klicka på den blå texten) OBS!!  Riksteatern Norrbotten måste godkänna spelplan och budget innan ni kan köra på den 
 
6. Turnén närmar sig: Ni bokar hotell själv – som håller sig inom budget som är godkänd tidigare (snitt på högst 1100kr/natt och person). Ni kan be hotellet fakturera oss direkt eller ta kostnaden och vidarefakturera oss. Om ni ber hotellet fakturera oss direkt måste ni skicka hotellet denna FAKTURERINGSADRESS (Klicka på den blå texten och ladda hem – maila vidare till hotellet)
 
7. Ni turnérar
 
8. Ni REDOVISAR era spelningar – enligt mallen. Klicka på den blå texten. 
 
9. Ni skickar faktura för turnéstödskostnader (resa och logi) till oss – inkl kvittokopior på login. Ni kan högst debitera 1100kr/natt men aldrig högre än den faktiska kostnaden för login. Ni håller er till den budget vi godkänt i ett tidigare skede. Observera också nivåerna för milersättning. Er faktura får ej överstiga den. Ni kan inte fakturera för hyrbil och bensin m m FAKTURERINGSADRESS
 
10. Vi betalar
 
11. Klart.

———————————————————————————–

scenkonstinorr.riksteatern.se är en webbaserad utbudskatalog med scenkonst som riktar sig till barn och unga. Utbudet planeras i samarbete mellan norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Här kan du som producent ges utrymme att synas och få goda möjligheter att turnera i de vackra, men kanske en smula otillgängliga norrlänen.

Syftet med katalogen är att presentera ett varierat scenkonstutbud för barn och unga samt att underlätta för arrangörer i de olika länen gällande urvalprocess. Varje termin tas ett antal produktioner med i utbudet per län i ålderspridningen 0-19 år. Sidan presenterar några alternativ för varje åldersgrupp och förenklar urvalsarbetet på arrangörernas uttryckliga begäran samt förbättrar turnémöjligheterna för de producenter som hamnar i katalogen.

Dansutbud

Är du producent och intresserad av att komma med i dansutbudget? Kontakta Olof Westring, Dans i Nord, 070-640 74 33, Olof.westring@dansinord.se

Ladda hem Riktlinjer för turnéstöd dans HÄR

Urvalsprocess för fria teatergrupper

Teaterkonsulenterna i norrlandslänen har ett nära samarbete när det gäller förmedlingsverksamheten som riktar sig till barn och unga. Resultatet av det arbetet syns genom det utbud som presenteras på webbsidan scenkonstinorr.se. Respektive länsteaters samt Riksteaterns produktioner för barn och unga tas per automatik med i säsongsutbudet. Konsulenterna träffas sedan för att diskutera fram ett urval av vilka produktioner från de fria teatrarna i landet som ska finnas med i webbkatalogen för respektive län. Alla län behöver inte erbjuda samma föreställningar, men varje län samordnar i allmänhet med minst ett anslutande län. Norrbotten är det län som erbjuder det minsta utbudet. Detta beslut grundar sig i praktiska omständigheter – ju mindre utbud desto troligare att en turné faktiskt blir av. Urvalet baseras också på pedagogiska och konstnärliga kvalitéer, föreställningar som setts och uppskattats, föreställningar arrangörer lämnat önskemål på etc. Fria teatrar i det egna länet prioriteras i en valsituation. Föreställningarna lever bara en säsong i turnéutbudet, med få undantag. Undantag är även de lokala grupperna vars verksamhet aldrig lämnar länet. Dessa ”perenna” föreställningar stannar kvar i utbudet enligt överenskommelse.

Turnéstöd för fria teatergrupper

Riksteatern Norrbotten har 300 000 kr att distribuera i subventionsstöd årligen Enligt riktlinjerna från Norrbottens Läns Landsting ska turnén omfatta minst tre orter och täcka resor, logi och traktamente. Stödet kan ges till arrangörer av föreställningar som framförs av fria professionella producenter som innehar F-skatt sedel. Vi ser gärna att ni som producent fakturerar resor, logi och traktamente direkt till oss – givetvis efter överenskommelse –  och fakturerar arrangören med enbart gage.

Läs mer överst på denna sida

Att komma med i teaterutbudet

Du anmäler ditt intresse till länets teaterkonsulent. När beslut tagits om vilka av våra norrlandslän som är intresserade av föreställningen kopplas er föreställnings presentation i Scenkonstportalen med text, bild och länkar till sidan. OBS! Du säljer och turnélägger din egen föreställning. Scenkonstinorr är ett verktyg och ett hjälpmedel, men det krävs egen insats för att få till en lyckad turné!

Lycka till och välkommen till Norrbotten!

Åsa Lundmark, teaterkonsulent i Norrbottens län

www.norrbotten.riksteatern.se