ARRANGERA GENOM SAMVERKAN

ARRANGERA GENOM SAMVERKAN är ett samverkansprojekt mellan Riksteatern Norrbotten, Bygdegårdarnas Riksförbund, Norrbottens Kommuner, Folkets hus och Parker och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet uppbär bidrag från Region Norrbotten.

Projektet syftar till att öka antalet professionella scenkonstarrangemang i Norrbottens byar. Alla har rätt till bra kultur oavsett var man bor!

Modellen har tre målbilder: Stimulera samarbeten, samla stödmedel samt minska kostnader för arrangör. Vi vill således stimulera till samarbeten föreningar emellan för att minska den ekonomiska risken för ett arrangemang. Vi vill samla befintliga stödmedel för att minska arbetsbördan vad gäller att söka stöd för arrangören samt slutligen att göra mängduppköp från producent för att erbjuda bra produktioner till ett bättre pris för arrangör och säkra inkomst för producenten. Vi samarbetar främst med regionala producenter för att möjliggöra kvalitativ konst och regional tillväxt.

LOGG_