Projekt ARRANGERA GENOM SAMVERKAN 2017

OM PROJEKTET

Ladda hem infobroschyr: arrangera_genom_samverkan_2017folder

ARRANGERA GENOM SAMVERKAN är ett samverkansprojekt mellan Riksteatern Norrbotten, Bygdegårdarnas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet uppbär bidrag från Norrbottens läns landsting.

Projektet syftar till att öka antalet professionella scenkonstarrangemang i Norrbottens byar. Alla har rätt till bra kultur oavsett var man bor!

Projektet vill också pröva en modell för uppfylla syftet ovan. Modellen har tre målbilder: Stimulera samarbeten, samla stödmedel samt minska kostnader för arrangör. Vi vill således stimulera till samarbeten föreningar emellan för att minska den ekonomiska risken för ett arrangemang. Vi vill samla befintliga stödmedel för att minska arbetsbördan vad gäller att söka stöd för arrangören samt slutligen att göra mängduppköp från producent för att erbjuda bra produktioner till ett bättre pris för arrangör och säkra inkomst för producenten. Vi samarbetar främst med regionala producenter för att möjliggöra kvalitativ konst och regional tillväxt.

LOGG_

 


INFORMATIONSTRÄFFAR 2017

Uppdateras inom kort

Här kan du läsa mer om vad en informationsträff innehåller och varför det är bra att komma!

VILL NI DELTA? – ALLT DETTA INGÅR!

 • Kvalitativ scenkonst och underhållning för er by till ett mycket bra pris.
 • 36 föreställningar väntar på att få besöka Norrbottenspubliken.
 • Vi har samordnat flera kulturstöd och därmed minimerat er administrativa tid och ekomomiska risk.
 • Hjälp med marknadsföring i form av tryckunderlag till annonser och affischer.
 • Vi bjuder på 1 veckas facebookannonsering inför varje arrangemang – ni kontaktar oss i fall ni vill nyttja detta erbjudande asa.lundmark@riksteatern.se.
 • Ni kan ta del av arrangörsutbildningar.

VILL NI DELTA? – DETTA KRÄVS

 • Arrangemanget äger rum i en by i en by någonstans i Norrbotten, alla 14 kommuner deltar i projektet!
 • Arrangemanget görs av minst två föreningar ihop. Samarbete teaterförening och bygdegårdsförening prioriteras. Ange vilka föreningar som samverkar vid bokningen.
 • Ni bokar före 30 maj (OBS! Annorlunda måste bokas före då den turnerar enbart under våren), först till kvarn gäller. Föreställningarna kan ta slut om ni väntar till sista dagen.
 • Ni bokar på www.scenkonstportalen.se där ni enkelt skaffar användare eller – ännu bättre –  låter er lokala riksteaterförening boka. De flesta riks- teaterföreningar är dessutom momsregistrerade.
 • Alla fem stöd som ARRANGERA GENOM SAMVERKAN förmedlar söks helt enkelt genom att ni bokar på www.scenkonstportalen.se Ni faktureras alltså bara gaget som står på föregående uppslag och slipper söka alla stöd separat.
 • Ni rapporterar in publiksiffror till asa.lundmark@riksteatern.se inom två veckor efter arrangemanget.
 • Stödmedlemskap i lokal riksteaterförening är en förutsättning för medverkan. Byaföreningarna blir genom en bokning automatiskt stödmedlem i sin lokala riksteaterförening. Kostnaden faktureras till er förening med en vanlig pappersfaktura hösten 2017.

PRODUKTIONER SOM INGÅR I PROJEKTET 2017

Annorlunda/Sïerrelaakan

Åldersgrupp: Barn / Ungdom, Åk. 4-6, Åk. 7-9, Familj
Scenmått: 5 x 5 m
Producent: Giron Sámi Teáhter
Turnéperiod: 2017-01-31 - 2017-06-02
Kostnad: Se produktionssida

Vad är egentligen normalt? Och vem bestämmer det? Vi vill vända perspektiv och säga titta här vad olika vi är, vad bra. Vi menar att allt arbete mot diskriminering och för jämställdhet börjar med att man själv tar reda på sina egna värderingar. De värderingar som också visar sig i handling. Är det ok att vara 2.10m lång? Eller 1.48? Vem eller vad bestämmer vad vi accepterar för sorts olikheter bland människor? Kort sagt är det ok att vara annorlunda? Hur står det till i det…


Skicka bokningförfrågan Läs mer

Provsmakaren (3-6 år)

Åldersgrupp: Barn / Ungdom, 0-5 år
Scenmått: 3 x 3 m
Producent: Skuggteatern
Turnéperiod: 2018-01-15 - 2018-05-05
Kostnad: Se produktionssida


Skicka bokningförfrågan Läs mer

Va sa du att du sa?

Åldersgrupp: Vuxna
Scenmått: 3 x 3 m
Producent: Teater Scratch
Turnéperiod: 2017-03-01 - 2018-10-31
Kostnad: Se produktionssida

På ett humoristiskt och underfundigt sätt tar Dan Swärdh med oss i publiken på en snabb resa i vår samhällsutveckling med fokus på kommunikation och att förstå varandra.

Lunchteater 50 min
Kvällsteater 1 tim 20 min

För byar i Norrbottens kommuner är gaget 2 000 kr genom projektet Arrangera genom samverkan.…


Skicka bokningförfrågan Läs mer

Selinder & ACCJA – Vokalmusik från Norrbotten

Åldersgrupp: Vuxna
Scenmått: 0 x 0 m
Producent: Bo Selinder
Turnéperiod: 2016-11-02 - 2017-12-31
Kostnad: Se produktionssida

En fartfylld och färgsprakande konsert med nyskrivna sånger om ditten såväl som datten. Julprogram erbjuds under december månad.

Produktionen ingår i Riksteatern Norrbottens projekt "Arrangera genom samverkan". Byar i Norrbotten kan därmed boka en föreställning för 7 000 kr.…


Skicka bokningförfrågan Läs mer

 

FÖRE ARRANGEMANGET
På informationsträffarna i din kommun får du chans att träffa alla samarbetspartners.

 • Din lokala riksteaterförening, kan vara din medarrangör och bidra med resurser enligt överenskommelse.
 • Bygdegårdar och byaföreningar i närheten – kanske ni gör ett samarrangemang och delar den ekonomiska biten?
 • Någon av producenterna är på plats och berättar om sin föreställning.
 • Studieförbundet Vuxenskolan – som kan hjälpa med marknadsföring, trycksaker och annat.
 • Kommunens kulturförvaltning som berättar om kommunens möjlighet till stöd.
 • Riksteatern Norrbotten, som leder projektet med stöd av Bygdegårdarnas riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan.

Tanken är att ni innan bokningen hittar en samverkanspartner- ange vem i bokningen på Scenkonstportalen.

1. Bestäm er för vem som gör vad.

Hur delar ni gage och biljettintäkter?
Vem skriver på kontakt och tar slutfakturan?
Vem ansvarar för annonsering och marknadsföring?
Ska ni söka ytterligare stöd från t ex sponsor eller annan instans?
Vem ansvarar för lokalen och mottagandet på själva arrangemanget?

2. Ni bokar vårens föreställningar före 30 maj. via www.scenkonstportalen.se Registrera en arrangörsanvändare eller be riksteaterföreningen på er ort om hjälp.  Observera att vi enbart har 10 föreställningar av varje produktion och först till kvarn gäller. Skriv också i rutan ”övrigt” om fakturan för föreställningen ska gå till någon annan förening än den som bokar.

3. Dags att marknadsföra! Ni kommer få annons och affischunderlag av projektet. I projektet ingår också Facebookannonsering i en vecka före arrangemanget. Kontakta asa.lundmark@riksteatern.se om ni vill ha hjälp med detta.

 UTBILDNINGAR
I projektet ingår också tillgång till Riksteaterns arrangörskurser.

VAD HÄNDER EFTER ARRANGEMANGET
Ni kommer att få en faktura på summan som anges ovan vid varje produktion. Alla stöd, reseersättningar o s v är redan avdraget.
Ni redovisar publikantalet till asa.lundmark@riksteatern.se senast två veckor efter genomförd föreställning.
Ni fyller i en utvärdering när projektet är genomfört.
Ni är förhoppningsvis sugen på att arrangera mera!

KONTAKTUPPGIFTER
Projektledare:
Åsa Lundmark, Riksteatern Norrbotten
asa.lundmark@riksteateatern.se
0920-870 35, 070-643 88 23