Publik och Repertoarstöd (fd. småplatsstödet)

I februari -18 har Riksteatern Norrbotten lämnat in sin ansökan till Riksteatern centralt hur vi, tillsammans med Riksteaterföreningarna i Norrbotten med det nya stödet för repertoar och publikarbete ska uppnå målet om scenkonst för alla överallt.

Stöd för repertoar och publikarbete är ett stöd för att få fler att ta del av scenkonst, exempelvis genom att presentera scenkonst på platser där scenkonst annars presenteras i låg utsträckning. Stödet kan också användas till aktiviteter som på andra sätt medverkar till kompetensutveckling i frågor om repertoar- och publikarbete, exempelvis omvärldsbevakning.

Arbetet med stöd för repertoar och publikarbete kan alltså både utgöras av arrangörsverksamhet och andra former av aktiviteter som på kort och eller lång sikt bidrar till målsättningen om scenkonst för alla överallt.

Stöd för repertoar och publikarbete ska komma lokala föreningar till del. Planerat arbete får gärna ske i samarbete med andra organisationer. Medel ska dock inte utbetalas till andra organisationer än riksteaterföreningar.

Vid arrangörsverksamhet ska samverkan ske med professionella scenkonstaktörer. Inom stödet prioriteras fria aktörer med annan statlig finansiering och särskilt aktörer verksamma inom dansområdet. Föreställningsverksamhet kan också avse samarbete med länsteatrar och Riksteatern.

Under mars 2018 går Riksteatern igenom beskrivningarna och beslut om utbetalning av medel fattas i slutet av samma månad. Vårt mål är att under April månad jobba fram en repertoar som vi offentliggör i månadsskiftet april/maj inför spelsäsong hösten -18.