Utbud för Barn och Unga

Hej! Här hittar du som är arrangör i Norrbotten med omnejd förslag på föreställningar med teater, dans och cirkus riktade till Barn -och Unga som kan turnera under hösten 2018!
Som arrangör bokar du via  SCENKONSTPORTALEN.se

Förskola/förskoleklass                                KLICKA HÄR
Förskoleklass/lågstadiet                             KLICKA HÄR
Mellanstadiet                                                KLICKA HÄR
Högstadiet och gymnasiet                          KLICKA HÄR

Är du intresserad av Dans i Nords dansutbud för Barn och Unga ht 2018?
Se Dans i Nords dansutbud här
Ladda ned riktlinjer för Dans i Nords turnéstöd HÄR
För frågor kontakta Olof.Westring@dansinord.se, 070 640 7433

BOKNINGSPERIOD FRAM TILL 25 MAJ
Vi rekommenderar 25 maj som deadline för bokningar inför hösten, för att såväl ni själva som tillfrågade producenter ska hinna planera för turné. Framförhållning betyder ofta bättre turnéplanering och större sannolikhet att få det man vill ha så vi rekommenderar att ni inte väntar för länge med att påbörja bokningsarbetet.

SUBVENTIONER
Utbudet från de fria teatrarna subventioneras rörande rese- och boendekostnader med statliga och regionala resurser. OBS! Länsteatrar och Riksteaterns föreställningar erhåller inte dessa subventioner.

SKAPANDE SKOLA – EXTRA PROJEKTMEDEL
Samtliga föreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas projektmedel som söks av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun. Kontakta producenten i fråga eller konsulent för tips och idéer.

KONTAKT
För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta:
Riksteaterkonsulent Anna Björk, mb; 070-570 42 62

Vad betyder BOKNINGSFÖRFRÅGAN-KNAPPEN på Scenkonstportalens produktionssidor?
Via bokningsknappen skickar du ett mail till producenten med intresseanmälan och ev. frågeställningar. Denna förfrågan kommer även till Riksteatern Norrbottens konsulent för kännedom.

Eftersom detta på ett enkelt sätt underlättar samordningsvinsterna i länet rekommenderas det att ni använder den funktionen.