Utbud för Barn och Unga våren 2019

Hej! Här hittar du som är arrangör i Norrbotten med omnejd förslag på föreställningar med teater, dans och cirkus riktade till Barn -och Unga som kan turnera under våren 2019!
Som arrangör bokar du via  SCENKONSTPORTALEN.se

Se utbud för förskola vt-19
Se utbud för förskoleklass och lågstadiet vt-19
Se utbud för mellanstadiet vt-19
Se utbud för högstadiet och gymnasium vt-19

Tack vare stöd från Region Norrbotten kan föreställningsutbudet på scenkonstinorr.se delvis subventioneras. Subventionen avser de omkostnader kring resor och logi som uppkommer i samband med turnéer i Norrbotten. OBS! Länsteatrar och Riksteaterns föreställningar erhåller inte dessa subventioner.

Villkor för turnéstöd i Norrbottens län

  • Turnén ska gå över minst tre kommuner i Norrbotten
  • Föreställningarna ska framföras av professionella fria grupper med F-skattsedel. De föreställningar som finns representerade i scenkonstinorr.se prioriteras.

Kontakta oss gärna för mer information!

Är du intresserad av Dans i Nords dansutbud för Barn och Unga vt 2019?
Se Dans i Nords dansutbud här
För frågor kontakta Olof.Westring@dansinord.se, 070 640 7433

BOKNINGSPERIOD FRAM TILL 16 NOV. 2018
Vi rekommenderar 16 november som deadline för bokningar inför våren -19, för att såväl ni själva som tillfrågade producenter ska hinna planera för turné. Framförhållning betyder ofta bättre turnéplanering och större sannolikhet att få det man vill ha så vi rekommenderar att ni inte väntar för länge med att påbörja bokningsarbetet.

SKAPANDE SKOLA – EXTRA PROJEKTMEDEL
Samtliga föreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas projektmedel som söks av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun. Kontakta producenten i fråga eller konsulent för tips och idéer.

KONTAKT
För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta:
Riksteaterkonsulent Anna Björk, mb; 070-570 42 62

Vad betyder BOKNINGSFÖRFRÅGAN-KNAPPEN på Scenkonstportalens produktionssidor?
Via bokningsknappen skickar du ett mail till producenten med intresseanmälan och ev. frågeställningar. Denna förfrågan kommer även till Riksteatern Norrbottens konsulent för kännedom.

Eftersom detta på ett enkelt sätt underlättar samordningsvinsterna i länet rekommenderas det att ni använder den funktionen.