Utbud barn/unga/skola hösten 2021

Här hittar du som arrangör hitta förslag på skol- eller familjeföreställningar med teater, dans och cirkus som kan turnera i Norrbotten sommar & höst 2021.

Se utbud för förskola
Se utbud för förskoleklass och lågstadiet
Se utbud för mellanstadiet
Se utbud för högstadiet/gymnasiet

SÅ BOKAR DU
För att skicka en intresseanmälan till producent kan du med fördel nyttja ”skicka bokningsförfrågan”-knappen som finns på aktuell föreställningssida på Scenkonstportalen. Din mailförfrågan går då till den aktuella producenten med kopia till ansvarig regional konsulent. Detta underlättar för den regionala turnéplaneringen och gynnar er som arrangörer i länet med en förbättrad samordningsmöjlighet.
Men det går naturligtvis även utmärkt att kontakta producenten direkt!

BOKNINGSPERIOD
Ju tidigare turnéproducent och länskonsulent vet vad du avser att boka, ju sannolikare är det att turnén blir av med större turnésamverkan, subventionsmöjligheter och bättre förberedelser inför föreställning. Brukligt är att höstturnén bör vara bokad och klar senast 15 maj men pga. covid19 försöker vi vara så flexibla och lösningsorienterade som det är möjligt – allt för att vi ska kunna möjliggöra scenkonstturnéer i länet för våra barn -och unga.

DANS I NORRBOTTEN
Det finns ett separat dansutbud för barn och unga i länet som administreras direkt av de fria dansgrupperna i Norrbotten, Norrdans, Dans i Nord och Riksteatern. Länk för kontakt hittar du HÄR.
Många av dansföreställningarna som är producerade av de fria grupperna ingår som rekommenderat utbud och uppbär därmed turnéstöd genom Riksteatern Norrbotten.
Du finner dessa föreställningar under respektive målgrupp och ålderkategori.

SKAPANDE SKOLA – EXTRA KULTURPENGAR TILL SKOLAN!
Samtliga föreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas statliga projektmedel som söks årligen av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun. Kontakta producenten i fråga eller länskonsulent för tips och idéer.
På facebookgruppen Scenkonst för Barn & Unga i Norrbotten kan du utbyta idéer och få tips på projekt som är på gång eller kan genomföras med lite stöd från andra!

KONTAKT OCH MER INFO
Är du producent kan du få mer information om länets turnéförutsättningar HÄR
För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta Riksteaterkonsulent: Anna Björk