Västerbotten

Hej och välkommen till Scenkonstinorr.se och Västerbottens länssida!
Här hittar du som arrangör eller scenkonstproducent en stor del av vad som har möjlighet att bokas och turneras i länet under kommande säsonger.

Gå till vårt aktuella utbud för Barn/ Unga/ Skolarrangörer.
Teater, cirkus, dans från fria grupper, Riksteatern och länsteatrar indelat i målgrupperna förskola, förskoleklass/lågstadie, mellanstadie samt högstadiet till subventionerade priser.

Gå till vårt subventionerade utbud för scenkonst på små scener för vuxen publik. Vårt interregionala arrangörsprojekt ”Publikutveckling Små scener” möjliggör goda subventionsnivåer för offentliga arrangemang utanför centralorterna i samarbete med länets riksteaterföreningar och andra arrangörer och görs i samverkan med Riksteatern Norrbotten och Jämtland-Härjedalen.

Är du producent? Läs mer om förutsättningarna för turné i Västerbotten.

Kontakta inger.holmberg@riksteatern.se om du har frågor rörande länsutbud eller annat!

Såå fejk! – Profilteatern