Västerbotten

Hej och välkommen till Västerbottens länssida på Scenkonst i norr.se!
Här hittar du som arrangör eller scenkonstproducent en stor del av vad som har möjlighet att bokas och turneras i länet under kommande säsonger.

Gå till Aktuellt utbud för Barn/ Unga/ Skolarrangörer.
Teater, cirkus, dans från fria grupper, Riksteatern och länsteatrar indelat i målgrupperna förskola, förskoleklass/lågstadie, mellanstadie samt högstadiet till subventionerade priser.

Gå till Utbud för scenkonst på små scener för vuxen publik.
Genom arrangörsprojektet ”Publikutveckling Små scener” möjliggörs goda subventionsnivåer för offentliga arrangemang utanför centralorterna i samarbete med länets riksteaterföreningar och andra arrangörer. Projektet görs inom Riksteatern Norra i samverkan med Riksteatern Västernorrland, Norrbotten och Jämtland-Härjedalen.


Är du producent? Läs mer om förutsättningarna för turné i Västerbotten.

Kontakta inger.holmberg@riksteatern.se om du har frågor rörande länsutbud eller annat!

Såå fejk! – Profilteatern