Västerbotten

Hej och välkommen till Scenkonstinorr.se och Västerbottens länssida!
Här hittar du som arrangör eller scenkonstproducent dels en stor del av vad som planeras och turneras i länet under den kommande tiden vad gäller barn- och ungdomsutbud för skol- och familjeföreställningar.

Vårt interregionala arrangörsprojekt ”Publikutveckling Små scener” är vårt subventionerade utbud för scenkonst på små scener. Projektmedlen möjliggör goda subventionsnivåer för offentliga arrangemang utanför centralorterna i samarbete med länets riksteaterföreningar och andra arrangörer och görs i samverkan med Riksteatern Norrbotten och Jämtland-Härjedalen.

Gå direkt till:
Publikutveckling Små scener
Utbud för Barn/ Unga/ Skolarrangörer

Producentinformation

Kontakta inger.holmberg@riksteatern.se om du har frågor rörande länsutbud eller annat!

Såå fejk! – Profilteatern