Utbud barn och unga – Västerbotten ht 2018

Hej! Här hittar du som är arrangör i Västerbotten med omnejd förslag på föreställningar med teater, dans och cirkus som kan turnera under hösten 2018! Boka dina önskemål före 15 maj så finns det tid att planera och bygga turnéer över länet på bästa sätt! Vi rekommenderar att du som arrangör bokar via Scenkonstportalen.se.
Läs mer om subventioner och annat viktigt att veta nedan.

Utbud för förskola

Utbud för förskoleklass och lågstadiet 

Utbud för mellanstadiet

Utbud för högstadiet/gymnasiet

DANS I VÄSTERBOTTEN/NORRLANDSOPERAN
Det finns även ett separat dans- och musikutbud för barn och unga i länet som administreras av dans- respektive musikkonsulenten på Dans i Västerbotten/ Norrlandsoperan.
Läs mer om detta utbud samt subventionsmöjligheter här.

BOKNINGSPERIOD 1 MARS TILL 15 MAJ
Vi rekommenderar 15 maj som deadline för bokningar inför hösten, för att såväl ni själva som tillfrågade producenter ska hinna planera för turné. Framförhållning betyder ofta bättre turnéplanering och större sannolikhet att få det man vill ha så vi rekommenderar att ni inte väntar för länge med att påbörja bokningsarbetet.

Du kommer även inom kort att kunna redigera och få överblick på aktuell bokningslista via en delad förbokningslista – baseras på intresseanmälningar via Scenkonstportalen samt inlagda förbokade föreställningar för ökad turnésamordning i länet. Vi hjälper varandra!

SUBVENTIONER
Utbudet från de fria teatrarna subventioneras rörande rese- och boendekostnader med statliga och regionala resurser. OBS! Länsteater (Västerbottensteatern, Norrbottensteatern tex) och Riksteaterns föreställningar erhåller inte dessa subventioner. Du som arrangör söker arrangörsstöd för dessa kostnader hos Riksteatern Västerbotten. Läs mer.

SKAPANDE SKOLA – EXTRA PROJEKTMEDEL
Samtliga föreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas projektmedel som söks av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun. Kontakta producenten i fråga eller konsulent för tips och idéer.
På facebookgruppen Skapande skola i Västerbotten kan du utbyta idéer och få tips på projekt som är på gång eller kan bli.

KONTAKT OCH MER INFO
Är du producent kan du få mer information om länets turnéförutsättningar HÄR
För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta: inger.holmberg@riksteatern.se

Vad betyder BOKNINGSFÖRFRÅGAN-KNAPPEN på Scenkonstportalens produktionssidor?
Via bokningsknappen skickar du ett mail till producenten med intresseanmälan och ev. frågeställningar. Denna förfrågan kommer även till Riksteatern Västerbottens konsulent för kännedom.

Eftersom detta på ett enkelt sätt underlättar samordningsvinsterna i länet rekommenderas det att ni använder den funktionen.