Scenkonstutbud barn/unga/skola 2023 Västerbotten

RIKSTEATER VÄSTERBOTTENS SCENKONSTUTBUD BARN/UNGA
Här hittar du rekommenderade skol- eller familjeföreställningar med teater, dans och cirkus som kan turnera i Västerbotten kommande säsonger.
OBS Vi har nu uppdaterat föreställningsutbudet något inför höstens turnéer, boka senast 15 maj för att säkra dina önskemål!

Aktuellt turnéutbud för förskola
Aktuellt turnéutbud för förskoleklass och lågstadiet
Aktuellt turnéutbud för mellanstadiet
Aktuellt turnéutbud för högstadiet/gymnasiet

SOMMERTEATER – söker du efter aktiviteter att boka för gatufester eller hembygdsdagar? Se våra förslag

DANS I VÄSTERBOTTEN/NORRLANDSOPERANS UTBUD
Konsulentverksamheten för Dans i Västerbotten samt Norrlandsoperan administrerar och subventionerar dans- och musikutbud för barn och unga i länet.
Läs mer om Norrlandsoperans dans och musikutbud.

SÅ BOKAR DU:
– Du anmäler ditt intresse till producenten som sedan undersöker sina möjligheter att komma till dig.
– Anmäl dina prel.bokningar/turnéintressen här så hjälper konsulenten till med turnéutveckling. Eller maila era bokningsintressen direkt till konsulent för kännedom.
– Du som arrangör bekostar resa, boende och föreställningsgage men kan i många fall söka subvention från din konsulent.
– BOKA I TID – Din framförhållning gör det sannolikare att turnén blir av med större turnésamverkan, subventionsmöjligheter och bättre förberedelser inför föreställning.
För höstturné rekommenderas bokning senast 1 maj. För vårturné senast 1 december.

SÅ SÖKER DU SUBVENTION
– Riksteatern Västerbotten subventionerar turnéföreställningar från fria teatrars rese- och boendekostnader upp till 8000kr.
-Riksteatern Västerbotten erbjuder mängdrabatt på 7.000kr på gagekostnaden om ni bokar mer än en föreställning vid samma tillfälle.
– Subvention söks efter genomförd föreställning: Se mer info och ansökningsblankett.

SKAPANDE SKOLA – EXTRA KULTURPENGAR TILL SKOLAN!
Samtliga skolföreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas projektmedel och läroplanen. Läs mer om Skapande skola.
Skapande skolas projektmedel söks årligen av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun i samverkan med professionell kulturaktör. Kontakta kulturaktör eller berörd länskonsulent för tips och idéer på hur ert kulturprojekt i skolan kan utformas.
I vår facebookgrupp Skapande skola i Västerbotten kan du utbyta idéer och få tips på projekt som är på gång eller kan genomföras med lite stöd från andra!

KONTAKT OCH MER INFO
Är du producent kan du få mer information om länets turnéförutsättningar HÄR
För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta: inger.holmberg@riksteatern.se

SKICKA BOKNINGSFÖRFRÅGAN via  Scenkonstportalen
Via knappen ”skicka bokningsförfrågan” på Scenkonstportalens produktionssida lämnar du intresseanmälan och ev. frågeställningar till aktuell producent. Förfrågan går då även till din riksteaterkonsulent för kännedom vilket stärker möjligheten till länssamordning.