Scenkonstutbud barn/unga/skola 2022

Här hittas förslag på skol- eller familjeföreställningar med teater, dans och cirkus som kan turnera i Västerbotten kommande säsonger. Info om Riksteatern Västerbottens arrangörssubventioner hittar du lite längre ner.

Se aktuellt turnéutbud för förskola
Se aktuellt turnéutbud för förskoleklass och lågstadiet
Se aktuellt turnéutbud för mellanstadiet
Se aktuellt turnéutbud för högstadiet/gymnasiet

DANS I VÄSTERBOTTEN/NORRLANDSOPERANS UTBUD
Dans- respektive musikkonsulenten på Dans i Västerbotten/ Norrlandsoperan administrerar dans- och musikutbud för barn och unga i länet.
Läs mer om detta utbud samt subventionsmöjligheter här.

SÅ BOKAR DU:
– Boka via Scenkonstportalen.se genom ”skicka bokningsförfrågan”-knappen som finns på resp föreställningssida. Ett mail går då till den aktuella producenten med kopia till ansvarig regional konsulent. Detta underlättar för den regionala turnéplaneringen, och er som arrangörer i länet.
– Eller kontakta producenten direkt och kom överens om er bokning.

BOKA I TID! Ju tidigare du bestämmer dig, och bokar, ju sannolikare är det att turnén blir av med större turnésamverkan, subventionsmöjligheter och bättre förberedelser inför föreställning.
För höstturné rekommenderas bokning senast 15 maj. För vårturné senast 1 december.

HÄR kan du som skolsamordnare ange prel.bokningar för barn- och familjeföreställningar i länet.
Eller maila konsulent direkt om era föreställningsplaner för att underlätta länsturné.

SUBVENTIONER OBS! Extra pandemistöd via vårt Arrangörsstöd 2021-2022!
Riksteatern Västerbotten subventionerar turnéföreställningar från fria teatrars rese- och boendekostnader upp till 8000kr.
Vi erbjuder dessutom extra gagesubvention om ni bokar mer än en föreställning vid samma tillfälle upp till 10.000kr. Samarbeta med annan part för fler föreställningar eller öka publikgrupperna utan extra kostnad.
Arrangören söker för dessa kostnader i efterhand hos Riksteatern Västerbotten.
– Se mer info och ansökningsunderlag

Publikutveckling Små Scener – Görs offentliga föreställningar på bygdegårdar, byskolor eller bostadsområden utanför centralorten t.ex. kan ni med fördel söka vårt projektmedel Publikutveckling Små scener. Stöd kan även sökas för lokala arrangörssamråd, utbudsträffar mm.
– Se mer info och ansökningsunderlag

SKAPANDE SKOLA – EXTRA KULTURPENGAR TILL SKOLAN!
Samtliga skolföreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas statliga projektmedel. Dessa söks årligen av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun. Kontakta kulturaktören du vill samverka med eller berörd länskonsulent för tips och idéer på hur ditt projekt kan utformas.

I facebookgruppen Skapande skola i Västerbotten kan du utbyta idéer och få tips på projekt som är på gång eller kan genomföras med lite stöd från andra!

SKICKA BOKNINGSFÖRFRÅGAN via  Scenkonstportalen
Via knappen ”skicka bokningsförfrågan” på Scenkonstportalens produktonssida lämnar du intresseanmälan och ev. frågeställningar till aktuell producent. Förfrågan går då även till din riksteaterkonsulent för kännedom vilket stärker möjligheten till länssamordning.

KONTAKT OCH MER INFO
Är du producent kan du få mer information om länets turnéförutsättningar HÄR
För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta: inger.holmberg@riksteatern.se