Scenkonstutbud barn/unga/skola 2023 – nu på plats!

Här hittas förslag på skol- eller familjeföreställningar med teater, dans och cirkus som kan turnera i Västerbotten kommande säsonger.

Se aktuellt turnéutbud för förskola
Se aktuellt turnéutbud för förskoleklass och lågstadiet
Se aktuellt turnéutbud för mellanstadiet
Se aktuellt turnéutbud för högstadiet/gymnasiet

DANS I VÄSTERBOTTEN/NORRLANDSOPERANS UTBUD
Dans- respektive musikkonsulenten på Dans i Västerbotten/ Norrlandsoperan administrerar dans- och musikutbud för barn och unga i länet.
Läs mer om detta utbud samt subventionsmöjligheter här.

SÅ BOKAR DU:
– Du anmäler ditt intresse till producenten som därefter undersöker möjligheterna till turné/föreställningsdatum.
– Du som arrangör bekostar resa, boende och föreställningsgage men kan söka subvention från din konsulent i många fall.
– Boka via Scenkonstportalen.se genom ”skicka bokningsförfrågan”-knappen som finns på resp föreställningssida. Ett mail går då till den aktuella producenten med kopia till ansvarig regional konsulent. Detta underlättar för regional turnéplanering, och er som arrangörer i länet.
– Eller kontakta producenten direkt och kom överens om er bokning.
– BOKA I TID – Din framförhållning gör det sannolikare att turnén blir av med större turnésamverkan, subventionsmöjligheter och bättre förberedelser inför föreställning.
För höstturné rekommenderas bokning senast 1 maj. För vårturné senast 1 december.

Hjälp oss att planera länets turnéer! Ange dina prel.bokningar för barn- och familjeföreställningar i länet för bättre samordning – gå till vårt drivedokument.
Eller maila er bokningslista direkt till konsulent för kännedom.

SUBVENTIONER
Riksteatern Västerbotten subventionerar turnéföreställningar från fria teatrars rese- och boendekostnader upp till 8000kr.
OBS Vi erbjuder dessutom en mängdrabatt på 7.000kr på gagekostnaden om ni bokar mer än en föreställning vid samma tillfälle. Samarbeta med annan part för fler föreställningar eller öka publikgrupperna utan extra kostnad.
Arrangören söker för dessa kostnader i efterhand hos Riksteatern Västerbotten.
– Se mer info och ansökningsunderlag

Publikutveckling Små Scener
Görs offentliga föreställningar på bygdegårdar, byskolor eller bostadsområden utanför centralorten t.ex. kan ni med fördel söka vårt projektmedel Publikutveckling Små scener. Stöd kan även sökas för lokala arrangörssamråd, utbudsträffar mm.
– Se mer info och ansökningsunderlag

SKAPANDE SKOLA – EXTRA KULTURPENGAR TILL SKOLAN!
Samtliga skolföreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas projektmedel och läroplanen. Läs mer om Skapande skola.
Skapande skolaprojektmedel söks årligen av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun i samverkan med professionell kulturaktör. Kontakta kulturaktör eller berörd länskonsulent för tips och idéer på hur ert kulturprojekt i skolan kan utformas.
I vår facebookgrupp Skapande skola i Västerbotten kan du utbyta idéer och få tips på projekt som är på gång eller kan genomföras med lite stöd från andra!

SKICKA BOKNINGSFÖRFRÅGAN via  Scenkonstportalen
Via knappen ”skicka bokningsförfrågan” på Scenkonstportalens produktonssida lämnar du intresseanmälan och ev. frågeställningar till aktuell producent. Förfrågan går då även till din riksteaterkonsulent för kännedom vilket stärker möjligheten till länssamordning.

KONTAKT OCH MER INFO
Är du producent kan du få mer information om länets turnéförutsättningar HÄR
För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta: inger.holmberg@riksteatern.se