Föregående turnéutbud vt 2021

Här kan du se det föreställningsutbud som legat till grund för de pågående turnéerna i Västerbotten under våren 2021:

Se utbud för förskola
Se utbud för förskoleklass och lågstadiet
Se utbud för mellanstadiet
Se utbud för högstadiet/gymnasiet

ARRANGÖRSSTÖD
– en arrangörssubvention av fria teatrars turnéföreställningar rörande rese- och boendekostnader med statliga och regionala resurser.
Du som arrangör söker arrangörsstöd för dessa kostnader hos Riksteatern Västerbotten.
Läs mer om våra subventionsformer på vår hemsida och ladda ner ansökningsblankett.

SKAPANDE SKOLA – EXTRA PROJEKTMEDEL
Samtliga föreställningar i utbudet kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas projektmedel som söks av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun. Kontakta producenten i fråga eller konsulent för tips och idéer.
På facebookgruppen Skapande skola i Västerbotten kan du utbyta idéer och få tips på projekt som är på gång eller kan bli.