Föregående utbud ht 2018

Här kan du se det utbud som legat till grund för de pågående turnéerna i Västerbotten under hösten 2018:

Se utbud för förskola
Se utbud för förskoleklass och lågstadiet
Se utbud för mellanstadiet
Se utbud för högstadiet/gymnasiet

OBS! Här hittar du som är skolsamordnare en aktuell delad förbokningslista av höstens turnéer!
Listan baseras på intresseanmälningar via Scenkonstportalen samt inlagda förbokade föreställningar för ökad turnésamordning i länet. Uppdatera gärna själv era intresseanmälningar här. Vi hjälper varandra!

SUBVENTIONER
Vi subventionerar turnéföreställningar från de fria teatrarna rörande rese- och boendekostnader med statliga och regionala resurser. OBS! Länsteater (Västerbottensteatern, Norrbottensteatern tex) och Riksteaterns föreställningar erhåller inte dessa subventioner. Du som arrangör söker arrangörsstöd för dessa kostnader hos Riksteatern Västerbotten.
OBS! Vi har även under 2018 en särskild satsning på offentliga arrangemang för ung publik. Läs mer om våra subventionsformer på Rt Vbs hemsida och ladda ner ansökningsblankett.

SKAPANDE SKOLA – EXTRA PROJEKTMEDEL
Samtliga föreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas projektmedel som söks av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun. Kontakta producenten i fråga eller konsulent för tips och idéer.
På facebookgruppen Skapande skola i Västerbotten kan du utbyta idéer och få tips på projekt som är på gång eller kan bli.