Producentinformation Västerbotten

Scenkonstinorr.se är vår utbudskatalog för turnérande scenkonst. Utbudet planeras i samarbete mellan riksteaterkonsulenterna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Här får du som producent synlighet och goda möjligheter att turnéra i norrlänen.

Utbud för barn och unga och vuxna
Scenkonstinorr.se erbjuder ett varierat scenkonstutbud för barn och unga samt småplatsföreställningar i syfte att underlätta med tillgänglig information och finansiell stöttning för arrangörer. Till skolutbud väljs ca 20 produktioner ut per län och termin och för småplatsföreställningar erbjuds mellan 6 och 10 produktioner plats i utbudet årligen.

HUR KOMMER JAG MED?
Ange intresse för att ingå i utbudet för barn och unga i något av våra norrlän via vår intresseanmälan. Just nu inväntar vi höstintressen fram till 6 april inför planering av höstens utbud. Gå till intresseanmälan

Vill du rekommendera något för turné för föreningslivet och vårt småscensutbud, kontakta respektive länskonsulent inom Riksteatern Norra.

Av tekniska skäl ska föreställningar som tas med i utbudet finnas registrerade på Scenkonstportalen, där all information tankas vidare.
Obs! Du säljer och turnélägger din egen föreställning. Scenkonst i norr.se är ett verktyg och ett hjälpmedel men det krävs egen insats för att få till en lyckad turné!

Utbudsdagar 2023
Riksteatern Norra samplanerar tillsammans med Teatercentrum Norra och Danscentrum Norr den årliga utbudskonferensen Scenkonstdagar´23 som vänder sig till föreningsarrangörer md huvudsakligt fokus mot vuxenutbud.
För anmälan till Scenkonstdagar ´23 i Östersund 21-22 oktober – Läs mer
Anmälan öppnar 12 april.

Urvalsprocessen?
Respektive länsteaters, länsbaserade fria teatrar samt Riksteaterns produktioner för barn Utöver dessa väljs utbud från de fria teatrarna i landet i samråd mellan scenkonstkonsulenterna.
Urvalet baseras på pedagogiska och konstnärliga kvalitéer, föreställningar som setts och uppskattats, som arrangörer lämnat önskemål på osv.
Föreställningar erbjuds vanligen bara en säsong i turnéutbudet undantaget de länsbaserade teatrar vars verksamhet aldrig lämnar länet.

FÖRESTÄLLNINGSSUBVENTIONER
– Arrangörsstöd:

Subvention erbjuds till arrangörer av föreställningar med fria professionella teatrar (företrädesvis medlemsteatrar i Teatercentrum).
Föreställningen ska för att få erhålla subvention ingå i en turné på tre eller fler orter.
Arrangören kan söka upp till 8000kr i ersättning för turnékostnader i form av rese- och  boendekostnad. Därutöver erbjuds en ”mängdrabatt” på 7000kr om mer än en föreställning bokas vid samma tillfälle.
Läs mer

– Publikutvecklingsmedel för små scener:
Vi erbjuder ett riktat arrangörsmedel för publikutvecklingsinsatser på små orter och små scener i Norrbotten, Västerbotten samt Jämtland-Härjedalen.
Detta publikutvecklande småplats-projekt vänder sig specifikt till lokala riksteaterföreningsarrangörer och erbjuder resa, boende samt del av föreställningskostnad upp till 12 000kr per arrangör.
Det uppmuntrar till samarbeten och arrangörssamverkan av olika slag.
Vill du som producent erbjuda en produktion anpassad för länets små scener, kontakta oss!
Läs mer

 

Välkommen! // Riksteatern Västerbotten, Inger Holmberg (konsulent med förmedlingsuppdrag för utbud för barn, unga och vuxna, samt arrangörsutveckling)