Producentinformation

Välkommen till Scenkonst i norr /Västerbotten!

Scenkonstinorr.se är en webbaserad utbudskatalog med scenkonst som riktar sig till barn och unga samt småplatsarrangörer. Utbudet planeras i samarbete mellan norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Här kan du som producent ges utrymme att synas tydligt och få goda möjligheter att turnéra i norrlänen.

Syftet med webbsidan är att presentera ett varierat scenkonstutbud för barn och unga samt småplatsföreställningar samt att underlätta för arrangörer i de olika länen med tillgänglig information och finansiell stöttning. Produktionerna som vi tillhandahåller måste finnas registrerade på Scenkonstportalen. Obs! Du säljer och turnélägger din egen föreställning. Scenkonst i norr.se är ett verktyg och ett hjälpmedel men det krävs egen insats för att få till en lyckad turné!

BARN- OCH UNGDOMSUTBUD

Teaterkonsulenterna i norrlänen samarbetar nära när det gäller förmedlingsverksamheten som riktar sig till barn och unga. Resultatet av det arbetet syns genom det utbud som presenteras på scenkonstinorr.se. Varje termin tas ca 20 barn- och ungdomsproduktioner med i utbudet per län i ålderspridningen 0-20 år. Här presenteras några alternativ för varje åldersgrupp för att förenkla urvalsarbetet på arrangörernas uttryckliga begäran samt förbättrar turnémöjligheterna för de producenter som landar i katalogen.

Urvalsprocess
Respektive länsteaters samt Riksteaterns produktioner för barn och unga tas per automatik med i säsongsutbudet. Konsulenterna träffas sedan för att diskutera fram ett urval av vilka produktioner från de fria teatrarna i landet som skall finnas med i webbkatalogen för respektive län. Alla län behöver inte erbjuda samma föreställningar men varje län samordnar i allmänhet med minst ett till anslutande län. Urvalet baseras på pedagogiska och konstnärliga kvalitéer, föreställningar som setts och uppskattats, föreställningar arrangörer lämnat önskemål på osv. Fria teatrar i det egna länet prioriteras i en valsituation. Föreställningar erbjuds bara en säsong i turnéutbudet med få undantag. Undantag är de lokala grupperna vars verksamhet aldrig lämnar länet. Dessa ”perenna” föreställningar stannar kvar i utbudet efter överenskommelse.

Arrangörsstöd
Subvention ges endast till arrangörer av föreställningar med fria professionella teatrar (företrädesvis medlemsteatrar i Teatercentrum). Arrangören kan söka ett maxbelopp på 5000kr och 1500 för dag två för kostnader för resa, logi och arvoden och söker detta av Riksteatern Västerbotten. Ansökningar från inland och på mindre spelplatser prioriteras framför större arrangörer i tätort.

Ansökningarna lämnas in löpande under året och behandlas tillika löpande till dess att stödet använts upp för säsongen.

SMÅPLATSUTBUD

Ett mindre urval av länsaktuella produktioner lämpliga för småplatsarrangörer, bygdegårdsverksamhet osv. presenteras här. Dessa föreställningar erbjuder vi kontaktvägar samt information om. Riksteatern Västerbotten arbetar även med subventionsmedel för småplatser, s.k. småplatsstöd som sökas av arrangörer för arrangemang utanför centralort. Läs mer om småplatsstöd HÄR.

Vill du som producent erbjuda en produktion för länets småplatser, kontakta oss! Aktuellt utbud hittar du HÄR.

HUR KOMMER JAG MED?
Höstens utbud planeras under februari med släpp kring 1 mars. Vårens utbud planeras i augusti med släpp kring 1 september. Vill du rekommendera något för turné, kontakta någon av länskonsulenterna inom Riksteatern Norra. När beslut tagits om vilka län som nappar på turnéföreställningen kopplas din föreställnings presentation i Scenkonstportalen med text, bild och länkar till vår sida. Obs igen! Du säljer och turnélägger din egen föreställning. Scenkonst i norr.se är ett verktyg och ett hjälpmedel men det krävs egen insats för att få till en lyckad turné!

Lycka till och välkommen till Västerbotten!

Mvh Riksteatern Västerbottens konsulenter
Inger Holmberg (utbud för barn och unga, arrangörsutveckling)
Elenor Nordström (arrangörsutveckling unga arrangörer)