Subventioner Västerbotten

Arrangörsstöd Fria teatrar
Tack vare stöd från Region Västerbotten och Kulturrådet kan föreställningsutbudet på Scenkonst i norr delvis subventioneras via ett arrangörsstöd. Subventionen riktas till arrangörernas omkostnader av resor, traktamente och logi som uppkommer i samband med föreställningsturné med fri teater.

  • Arrangörsstöd söks hos Riksteatern Västerbotten och kan sökas av Teaterföreningar, barnkulturgrupper, barnkultursamordnare och andra lokalt verksamma teaterarrangörer i Västerbotten.
  • Föreställningen ska finnas upptagen i utbudskatalogen Scenkonstinorr.se och /eller kunna påvisa turnéunderlag på minst tre arrangörer i länet
  • För scenkonst riktad mot vuxen publik kan arrangörsstöd sökas för föreställningar med fria professionella grupper/utövare anslutna till den nationella organisationen Teatercentrum.
  • Stödet kan INTE sökas för föreställningar från länsteatrar eller Riksteater.
  • Stödet utgår med max 5000kr och 1500kr för påföljande föreställningsdag. OBS! Subventionen gäller inte föreställningspris, endast resa och logi.
  • Arrangörsstöd delas upp på vår och höstsäsong och betalas ut löpande under verksamhetsåret.
  • Urval: Arrangörer i länets mindre befolkningstäta kommuner prioriteras i en valsituation
  • OBS! Vi kan pga den begränsade potten att fördela inte garantera att det finns pengar kvar till föreställningar sent på säsongen.

Norrlandsstöd: Ansökningsblankett