Subventioner Västerbotten

OBS! Projektmedel under 2017!
Särskilt Arrangörsstöd för unga arrangörer/ung publik – Offentliga föreställningar!

Ekonomiskt stöd för offentliga scenkonstarrangemang i Västerbotten med professionell kulturaktör gentemot målgruppen barn/unga/unga vuxna. Du som arrangör söker subvention för delkostnad för resor och boende upp till 5000 kr OCH gage upp till 50% eller högst 5000kr. Alltså upp till 10.000kr!
Särskilt arrangörsstöd: Läs mer /skicka ansökan.

NORRLANDSSTÖD
Tack vare stöd från Region Västerbotten och Kulturrådet kan föreställningsutbudet på Scenkonst i norr delvis subventioneras via s.k. Norrlandsstöd. Subventionen riktas till arrangörernas omkostnader av resor, traktamente och logi som uppkommer i samband med föreställningsturné med fri teater.

 • Norrlandsstödet söks hos Riksteatern Västerbotten och kan sökas av Teaterföreningar, barnkulturgrupper, barnkultursamordnare och andra lokalt verksamma teaterarrangörer i Västerbotten.
 • Föreställningen ska finnas upptagen i utbudskatalogen Scenkonstinorr.se och /eller kunna påvisa turnéunderlag på minst tre arrangörer i länet
 • För scenkonst riktad mot vuxen publik kan arrangörsstöd sökas för föreställningar med fria professionella grupper/utövare anslutna till den nationella organisationen Teatercentrum.
 • Stödet kan INTE sökas för föreställningar från länsteatrar eller Riksteater.
 • Stödet utgår med max 5000kr och 1500kr för påföljande föreställningsdag. OBS! Subventionen gäller inte föreställningspris, endast resa och logi.
 • Norrlandsstödet delas upp på vår och höstsäsong och betalas ut löpande under verksamhetsåret.
 • Urval: Arrangörer i länets mindre befolkningstäta kommuner prioriteras i en valsituation
 • OBS! Vi kan pga den begränsade potten att fördela inte garantera att det finns pengar kvar till föreställningar sent på säsongen.

Norrlandsstöd: Ansökningsblankett

SMÅPLATSSTÖD
Riksteatern Västerbotten handlägger ett ekonomiskt bidrag för mindre arrangörer vid mindre scener utanför tätort, så kallade småplatser, med stöd från Riksteatern.

 • Arrangemanget skall äga rum på en mindre ort, d.v.s. utanför kommunens centralort eller huvudscen, eller i länets minsta kommuner där kommuninvånarantalet understiger 3500 personer. (Åsele, Malå, Sorsele, Bjurholm, Dorotea)
 • Arrangemanget skall vara offentligt och produktionen ska vara professionell (utförd på yrkesmässig basis).
 • Småplatsstödet kan sökas av riksteaterförening eller annan arrangör som samarbetar med lokal eller regional teaterförening.
 • Småplatsstödet är ett förlustbidrag och uppgår till halva det debiterade föreställningspriset, dock max 4000 kr.
 • Ansökan skall vara Riksteatern Västerbotten tillhanda senast den 1 juni resp. den 10 december för aktuell säsong.
 • Urvalsprincip: Då vi eftersträvar en spridning över länet beviljas varje arrangör max tre ansökningar per år
 • Småplatsstödet ska sökas på anvisad blankett. Publikstatistik samt föreställningspris ska bifogas ansökan.

Småplatsstöd: Ansökningsblankett