Sök publikutvecklingsmedel

Subventionsformen ”Publikutveckling Små scener” underlättar arrangörens kostnader för en professionell ensembles resa och logi upp till 4000 kr samt 50% av gage/föreställningskostnad upp till 4000kr.

Ansök för Publikutveckling Små scener

Inom projektet erbjuds:
– ett föreställningsutbud för offentliga föreställningar, anpassat för små scenrum och med konstnärlig bredd
– stöd för riksteaterföreningar att genomföra arrangörsutvecklingsinriktade mötestillfällen med mötessubvention och/eller konsulentresurs
– arrangemangssubvention för rese- och boendekostnad samt 50% av föreställningspris upp till sammanlagt 8000kr. Lokal riksteaterförening behöver ingå som part i arrangörsskapet.

Projektets mål:
– att förbättra tillgången på kulturupplevelser över HELA länet
– att stärka arbetstillfällena för verksamma kulturproducenter i Norrland
– att stärka Riksteaterföreningarnas funktion som nav för arrangörssamarbeten i kommunen och öka publikutvecklingen

En riksteaterförening behöver ingå i arrangörsskapet, men gärna i samverkan med andra organisationer. För att söka samarbete med en riksteaterförening, kontakta riksteaterföreningen i din egen kommun (hitta din förening här) eller ta kontakt med din regionala riksteaterkonsulent för samråd.
Redovisningen ska inlämnas efter genomfört arrangemang av ansvarig Riksteaterförening och inkludera publikstatistik samt kostnadsunderlag/kontrakt.

Åter till aktuellt utbud