Sök publikutvecklingsmedel

Subventionsformen ”Publikutveckling Små scener” täcker arrangörens omkostnader för professionell producents resa och logi upp till 4000 kr och/eller 50% av gage/föreställningskostnad upp till 4000kr. Syftet är att främja scenkonstarrangemang som leder till publikutveckling i glesbygd/utanför centralort i Jämtland-Härjedalen, Västerbottens samt Norrbottens län.

OBS! Dessa medel kommer från Riksteatern varför en riksteaterförening behöver vara den som söker medlen men behöver därmed inte vara huvudarrangör. För att söka samarbete med en riksteaterförening, kontakta riksteaterföreningen i din egen kommun (hitta din förening här) eller ta kontakt med din regionala riksteaterkonsulent för samråd.

Skicka en föranmälan genom att maila en kortfattad beskrivning av arrangemanget till inger.holmberg@riksteatern.se och beskriv vad ni vill göra samt hur detta främjar publikutvecklingen på orten.
Redovisningen ska inlämnas efter genomfört arrangemang av ansvarig Riksteaterförening och inkludera publikstatistik samt kostnadsunderlag/kontrakt.

Länk till redovisningsblankett:
Redovisning Publikutvecklingsmedel worddok- (för ifyllande)
Redovisning publikutvecklingsmedel – PDF (för utskrift)

Åter till informationssidan Publikutveckling små scener/aktuellt utbud