Sök publikutvecklingsmedel

Subventionsformen ”Publikutveckling Små scener” täcker arrangörens omkostnader för professionell producents resa och logi upp till 4000 kr samt/eller 50% av gage/föreställningskostnad upp till 4000kr. Den syftar till att främja scenkonstarrangemang som leder till publikutveckling i glesbygd/utanför centralort i Jämtland-Härjedalen, Västerbottens samt Norrbottens län.
OBS! En riksteaterförening behöver vara den som söker medlen men behöver därmed inte vara huvudarrangör.

Ansökan efterfrågar hur arrangören avsett att arbeta med publikutveckling på orten. Har det funnits en ny medarrangör, har en ny publikgrupp sökts eller har kanske en för arrangören ny producent anlitats?

OBS! Ansökan ska inlämnas efter genomfört arrangemang av ansvarig Riksteaterförening och inkludera publikstatistik samt kostnadsunderlag/kontrakt.

Länk till ansökningsblankett:
Ansökan publikutvecklingsmedel – skrivbar word
Ansökan publikutvecklingsmedel – PDF (för utskrift)

Åter till informationssidan Publikutveckling små scener/aktuellt utbud