Västernorrland

Välkommen till Scenkonstinorr! Har du arbetat med sidan tidigare märker du säkert att nu har sidan lite nya funktioner. Det mesta är dock precis som du är van vid. Dessutom har vi gjort några förändringar som du förhoppningsvis upplever som positivt!

Här hittar du som arrangör eller scenkonstproducent en stor del av vad som planeras och kan turnera i Västernorrlands län framöver. Vårt utbud inom norrlänen ser i stort sett likartat ut, men kan skilja sig åt rörande vissa föreställningar. Framförallt ser våra subventionssystem olika ut mellan länen. Läs gärna mer under respektive sida för mer information.