Aktuellt utbud hösten 2018 Västernorrland

Via länkarna nedanför kan du som arrangör hitta massor av förslag på föreställningar som kan turnera i länet under hösten 2018!

Utbud för förskola och förskoleklass

Utbud för lågstadiet

Utbud för mellanstadiet

Utbud för högstadiet/gymnasiet

BOKNINGSPERIOD
Bokningsperioden pågår från 1 mars fram till 15 maj. Framförhållning betyder ofta bättre turnéplanering och större sannolikhet att få det man vill ha så vi rekommenderar att ni inte väntar för länge med att påbörja bokningsarbetet.

SUBVENTIONER
Utbudet från de fria teater- och dansgrupperna subventioneras rörande resekostnader för teater samt logikostnader för dans – med statliga och regionala resurser. Du som arrangör söker arrangörsstöd för dessa kostnader hos Riksteatern Västernorrland. Läs mer.
Scenkonstinstitutioner (exempelvis Teater Västernorrland och Norrdans) och Riksteaterns föreställningar erhåller inte dessa subventioner.

SKAPANDE SKOLA
Flera av dessa produktioner kan på olika sätt knytas till Skapande Skola-projekt. Kontakta producenten i fråga eller konsulent för tips och idéer.

KONTAKT OCH MER INFO
För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta: stefan.akerman@riksteatern.se

Vad betyder BOKNINGSFÖRFRÅGAN-KNAPPEN på Scenkonstportalens produktionssidor?
Via bokningsknappen skickar du ett mail till producenten med intresseanmälan och ev. frågeställningar. Denna förfrågan kommer även till Riksteatern Västernorrland för kännedom. Eftersom detta på ett enkelt sätt underlättar samordningsvinsterna i länet rekommenderas det att ni använder den funktionen.
Baserat på intresseanmälningarna sammanställs en preliminär turnéplan för länet till inspiration och turnéplaneringsstöd.