Arrangörsinformation

Välkommen till Scenkonstinorr!

Här kan du som arrangör få mer information om de scenkonstföreställningar för barn och unga som har möjlighet att turnera i länet framöver.

Gå in under Aktuellt utbud och läs mer om de föreställningar vi erbjuder för Västernorrland och har möjlighet att subventionera. OBS! Utbudet som visas här är ett snävt urval av vad hela landet erbjuder. Vill du få information om ytterligare föreställningar rekommenderas ett besök på Scenkonstportalen.se

Intresseanmälan till föreställning:
Kontakta producenten för bokning och meddela samtidigt Riksteatern Västernorrland. (Via bokningsknappen på Scenkonstportalen skickar du ett mail till producenten med intresseanmälan och ev. frågeställningar. Denna förfrågan kommer även till Riksteatern Västernorrland för kännedom.) Uppbyggnad av turnéplan för respektive föreställning pågår under bokningsperioden. Ju tidigare intresseförfrågningar kommer in, desto tidigare kan turnéplanen fyllas på, så att fler intresserade arrangörer kan haka på samma turné. Så boka i tid  – för allas skull!

ARRANGÖRSSTÖD
Tack vare stöd från Västernorrlands landsting  och Kulturrådet kan föreställningsutbudet på Scenkonstinorr delvis subventioneras. Subventionen avser de omkostnader kring resor och logi (för dans) som uppkommer i samband med turnéer i våra stora norrlandslän.

Villkor för subventionsstöd i Västernorrlands län

  • Föreställningarna ska framföras av fria grupper anslutna till den nationella organisationen Teatercentrum
  • De föreställningar som finns representerade i Scenkonstinorr.se prioriteras.

O.B.S! F r o m 2018 kommer Riksteatern Västernorrland endast att subventionera resor för teaterföreställningar, samt resor och logi för dansföreställningar. Traktamenten subventioneras alltså inte.

Handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola.
Teater för förskola och skola är den mest demokratiska teatern, majoriteten av teaterpubliken möter teater första gången genom skolan. För många barn och ungdomar är det den enda möjligheten att möta teater – och detta möte kan för en ung människa vara fantastiskt, omvälvande och livsviktigt!

Att öppna nya världar – en handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola tar upp hur teater uppfattas av barn i olika åldrar, lärarens roll på teatern och den professionella teaterns roll i skolan. Den ger också konkreta tips och råd kring hur man kan förbereda barnen inför teaterbesöket samt hur man kan följa upp det. Efter ett inledande och gemensamt kapitel kan du läsa om teater för barn i åldrarna 0-6 år, 7-13 år samt 13 år och uppåt. Boken avslutas med tips kring för- och efterarbete för alla åldrar.

Att öppna nya världar är skriven av Karin Helander (professor i teatervetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet) för Riksteatern.

Här kan ni beställa handledningen.

Kontakta oss gärna för mer information!