Scenkonstutbud barn/unga/skola 2023 Västernorrland

Via länkarna nedanför kan du som arrangör hitta massor av förslag på föreställningar som kan turnera i Västernorrland under våren och hösten 2023!

Utbud för förskola och förskoleklass

Utbud för förskoleklass/lågstadiet

Utbud för mellanstadiet

Utbud för högstadiet/gymnasiet

BOKNINGSPERIOD
För vårturné bör slutlig bokning vara klar senast 1 december. För höstturné senast 15 maj. Framförhållning betyder ofta bättre turnéplanering och större sannolikhet att få det man vill ha så vi rekommenderar att ni inte väntar för länge med att påbörja bokningsarbetet.

GÖR INTRESSEANMÄLAN
Kontakta producenten för bokning och meddela samtidigt Riksteatern Västernorrland. (Via bokningsknappen på Scenkonstportalen skickar du ett mail till producenten med intresseanmälan och ev. frågeställningar. Denna förfrågan kommer även till Riksteatern Västernorrland för kännedom.) Uppbyggnad av turnéplan för respektive föreställning pågår under bokningsperioden. Ju tidigare intresseförfrågningar kommer in, desto tidigare kan turnéplanen fyllas på, så att fler intresserade arrangörer kan haka på samma turné. Så boka i tid  – för allas skull!

ARRANGÖRSSTÖD
Tack vare stöd från Region Västernorrland  och Kulturrådet kan föreställningsutbudet på Scenkonstinorr delvis subventioneras. F r o m 2023 subventioneras både resekostnader (milersättningar eller andra resekostnader) och logi för teater, dans och övrig scenkonst som t ex cirkus. Arrangörsstödet avser turnékostnader för fria producenter.

SUBVENTIONER
Utbudet från de fria teater-, cirkus- och dansgrupperna subventioneras rörande resekostnader och logi – med statliga och regionala resurser. Du som arrangör söker arrangörsstöd för dessa kostnader hos Riksteatern Västernorrland.
Scenkonstinstitutioner och Riksteaterns föreställningar erhåller inte dessa subventioner.

SKAPANDE SKOLA
Flera av dessa produktioner kan på olika sätt knytas till Skapande Skola-projekt. Kontakta producenten i fråga eller konsulent för tips och idéer.

KONTAKT OCH MER INFO
För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta: stefan.akerman@riksteatern.se

Vad betyder BOKNINGSFÖRFRÅGAN-KNAPPEN på Scenkonstportalens produktionssidor?
Via bokningsknappen skickar du ett mail till producenten med intresseanmälan och ev. frågeställningar. Denna förfrågan kommer även till Riksteatern Västernorrland för kännedom. Eftersom detta på ett enkelt sätt underlättar samordningsvinsterna i regionen rekommenderas det att ni använder den funktionen.
Baserat på intresseanmälningarna sammanställs en preliminär turnéplan för regionen till inspiration och turnéplaneringsstöd.