Subventionsstöd

Tack vare stöd från Västernorrlands läns landsting och Kulturrådet kan föreställningsutbudet på Scenkonstinorr delvis subventioneras. Subventionen avser de omkostnader kring resor (och logi för dansföreställningar) som uppkommer i samband med turnéer i våra stora norrlandslän.

REGLER FÖR SUBVENTIONER I VÄSTERNORRLANDS LÄN

  • Föreställningarna ska framföras av professionella fria grupper anslutna till den nationella organisationen Teatercentrum
  • Föreställningarna som finns representerade här på Scenkonstinorr.se prioriteras.
  •  Flera föreställningar bör spelas i en turnéslinga inom Västernorrland och/eller i angränsande län.

Subventioner för teater:
Riksteatern Västernorrland har under 2018 235.000 kr att distribuera i subventionsstöd för turnéer med fria teatergrupper inom länet. Vi subventionerar då kostnader för resor och traktamenten. Stödet ges främst till arrangörer av föreställningar som framförs av fria teatrar som är medlemmar i Teatercentrum.

Subventioner för dans:
Riksteatern Västernorrland har under 2018 100.000 kr till subventioner för dansföreställningar. Då kan vi utöver resor och traktamenten även ge bidrag för logikostnader.

O.B.S! F r o m 2018 kommer Riksteatern Västernorrland endast att subventionera resor för teaterföreställningar, samt resor och logi för dansföreställningar. Traktamenten subventioneras alltså inte.

Kontakta oss gärna för mer information.