Jämtland/Härjedalen

Hej och välkommen till Scenkonstinorr.se och Jämtland/Härjedalens länssida!
Här hittar du som arrangör eller scenkonstproducent en stor del av vad som planeras och turneras i länet under den kommande tiden vad gäller barn- och ungdomsutbud för skol- och familjeföreställningar samt för offentliga föreställningar för små scener.

Sidan är ett samarbete mellan de fyra norrlänen eftersom turnéutbudet ofta samordnas mellan länen men det kan skilja sig åt rörande vissa föreställningar. Framförallt ser våra subventionssystem lite olika ut mellan länen så läs gärna om just Jämtland/Härjedalens subventioner lite extra så du vet hur det fungerar.

Just nu inför hösten 2018 vill vi särskilt lyfta vårt ny-gamla subventionerade utbud för scenkonst på små scener; Publikutveckling Små scener innehåller relativt goda subventionsnivåer för arrangemang utanför centralorterna i regi av eller i samarbete med länets riksteaterföreningar.

Gå direkt till:
Publikutveckling Små scener
Utbud för Barn/ Unga/ Skolarrangörer
Producentinformation