Sök publikutvecklingsmedel Små scener – PuSs

Subventionsformen Publikutveckling Små scener täcker arrangörens kostnader för professionell producents resa och logi samt gage upp till 5000kr. Den syftar till att främja scenkonst arrangemang som leder till publikutveckling i glesbygd/utanför centralort i Jämtland Härjedalen, Västerbottens samt Norrbottens län. OBS! En Riksteaterförening behöver vara den som söker medlen men behöver därmed inte vara huvudarrangör.

Hur har arrangören avsett att arbeta med publikutveckling på orten? Har det funnits en ny medarrangör, har en ny publikgrupp sökts eller varför inte en för arrangören ny producent anlitats?

Skicka en föranmälan genom att maila en kortfattad beskrivning av arrangemanget till marie.haglund@riksteatern.se och beskriv vad ni vill göra samt hur detta främjar publikutvecklingen på orten.
Redovisningen ska inlämnas efter genomfört arrangemang av ansvarig Riksteaterförening och inkludera publikstatistik samt kostnadsunderlag/kontrakt.

Länk till redovisningsblankett:
Redovisning publikutvecklingsmedel – skrivbar word
Redovisning publikutvecklingsmedel – PDF (för utskrift)

Ta bussen till teatern?

Riksteatern Jämtland Härjedalen subventionerar även bussresor som Riksteaterföreningarna arrangerar. Varje passagerare betalar en summa för att åka bussen, mellanskillnaden täcks upp av Riksteatern Jämtland Härjedalen. Kontakta Marie om ni vill göra en bussresa. marie.haglund@riksteatern.se 072-569 33 44.