Producentinformation Jämtland Härjedalen

Scenkonstinorr.se är en webbaserad utbudskatalog med scenkonst som riktar sig till barn/unga/skol- samt vuxenutbud för små scener. Det subventionerade utbudet planeras i samarbete mellan riksteaterkonsulenterna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Här kan du som producent ges utrymme att synas hos arrangörerna och få goda möjligheter att turnera i de vackra, men även långsträckta norrlänen.

Vårt syfte är att presentera ett varierat scenkonstutbud för såväl skol som offentliga arrangörer samt att underlätta för arrangörerna gällande urvalprocess.
Till skolutbud väljs ca 20 produktioner ut per län och termin och för småplatsföreställningar erbjuds mellan sex och tio produktioner plats i utbudet årligen.

Urvalsprocess

Teaterkonsulenterna i norrlandslänen har ett nära samarbete när det gäller förmedlingsverksamheten. Resultatet av det arbetet syns genom det utbud som presenteras på webbsidan scenkonstinorr.se. Riksteaterns produktioner (och i vissa fall länsteatrarnas) erbjuds alltid plats i säsongutbudet tillsammans med de fria teatrar och konstnärer som är verksamma i länen och i landet.

Alla fyra länen erbjuder inte samma föreställningar, men varje län samordnar i allmänhet turnémöjligheter med minst ett anslutande län. Urvalet baseras på pedagogiska och konstnärliga kvalitéer, föreställningar som setts och uppskattats, föreställningar arrangörer lämnat önskemål på etc. Fria teatrar i det egna länet prioriteras i en valsituation. Föreställningarna lever bara en säsong i turnéutbudet, med få undantag. Undantag är även de lokala grupperna vars verksamhet aldrig lämnar länet. Dessa ”perenna” föreställningar stannar kvar i utbudet enligt överenskommelse.

Arrangörsstöd Jämtland Härjedalen Barn och Unga

Riksteatern Jämtland/Härjedalen har årligen ett subventionsstöd att förmedla till arrangörer av scenkonst till barn och unga. Stödet omfattar kostnader för resa och logi, med ett max belopp, och ges till arrangörer av föreställningar som framförs av fria teatrar som är medlemmar i Teatercentrum. Föreställningarna behöver ha en turnéplanering på minst tre närliggande orter för att kunna erhålla subvention.

O.B.S! Arrangörsstöd till resor och boende (Ibland även en del av gage) för scenkonstföreställningar. Traktamenten subventioneras alltså inte!

Följande milersättningar tillämpas:

Personbil klass 1 (högst 3,5 ton)                                  37,50 kr per mil
Personbil klass 2/lätt lastbil/lätt buss (högst 3,5 ton) 50 kr per mil
Tung lastbil/Tung buss (överstiger 3,5 ton)                 70 kr per mil

Publikutvecklingsmedel Jämtland/Härjedalen

Med start 2018 finns det arrangörsmedel för publikutvecklingsinsatser på små orter och små scener i Norrbotten, Västerbotten samt Jämtland Härjedalen.
Detta småplats-utbud  subventioneras vad gäller resa, boende samt del av föreställningskostnad upp till 5000kr per jämtländsk arrangör. Vi tillämpar även här det rekommenderade milersättningarna ovan och vi ersätter inte traktamenten.

Att komma med i utbudet

Du som producent anmäler ditt intresse att ingå i kommande utbud till länets riksteaterkonsulent. Utbudsplanering hålls i augusti inför våren, och i februari inför hösten. När beslut tagits om vilka av våra norrlandslän som är intresserade av föreställningen ansluter vi ert produktionssida på Scenkonstportalen med text, bild och länkar till presentationssidan på Scenkonstinorr.se.

OBS! Du säljer och turnélägger din egen föreställning. Scenkonstinorr är ett verktyg och ett hjälpmedel, men det krävs egen insats för att få till en lyckad turné!

Lycka till och välkommen till oss!
Med vänlig hälsning

Marie Haglund, verksamhetsledare Riksteatern Jämtland Härjedalen