Västerbotten

Hej och välkommen till Scenkonstinorr.se och Västerbottens länssida!
Här hittar du som arrangör eller scenkonstproducent en stor del av vad som planeras och turneras i länet under den kommande tiden vad gäller barn- och ungdomsutbud för skol- och familjeföreställningar samt för offentliga föreställningar på små scener.

Vi vill särskilt lyfta fram vår nya interregionala projektsatsning Publikutveckling Små scener som är vårt subventionerade utbud för scenkonst på små scener.  Projektmedlen möjliggör goda subventionsnivåer för arrangemang utanför centralorterna i regi av eller i samarbete med länets riksteaterföreningar och görs i samverkan med Norrbotten och Jämtland-Härjedalen.

Gå direkt till:
Publikutveckling Små scener
Utbud för Barn/ Unga/ Skolarrangörer

Producentinformation

Kontakta inger.holmberg@riksteatern.se om du har frågor rörande denna sida!