Nytt utbud barn/unga/skola höst-vår 20/21

Här hittar du som arrangör hitta förslag på skol- eller familjeföreställningar med teater, dans och cirkus som kan turnera i Västerbotten kommande säsonger.

Se utbud för förskola
Se utbud för förskoleklass och lågstadiet
Se utbud för mellanstadiet
Se utbud för högstadiet/gymnasiet

Söker du även efter sommarlovsaktiviteter? Här hittar du några förslag! 

SÅ BOKAR DU
För att skicka en intresseanmälan till producent kan du med fördel nyttja ”skicka bokningsförfrågan”-knappen som finns på aktuell föreställningssida på Scenkonstportalen. Din mailförfrågan går då till den aktuella producenten med kopia till ansvarig regional konsulent. Detta underlättar för den regionala turnéplaneringen och gynnar er som arrangörer i länet med en förbättrad samordningsmöjlighet.
Men det går naturligtvis även utmärkt att kontakta producenten direkt!
OBS! Tänk på att kolla lokalbehov, mörkläggning m.m. först så du vet att du har en lämplig lokal att föreslå som spelplats.

BOKNINGSPERIOD
Ju tidigare turnéproducent och länskonsulent vet vad du avser att boka, ju sannolikare är det att turnén blir av med större turnésamverkan, subventionsmöjligheter och bättre förberedelser inför föreställning. För höstturné bör slutlig bokning vara klar senast 15 maj. För vårturné senast 15 november.

DANS I VÄSTERBOTTEN/NORRLANDSOPERAN
Det finns ett separat dans- och musikutbud för barn och unga i länet som administreras av dans- respektive musikkonsulenten på Dans i Västerbotten/ Norrlandsoperan.
Läs mer om detta utbud samt subventionsmöjligheter här.

TURNÉPLANERINGSDOKUMENT
Här hittar du som är skolsamordnare en delad bokningslista som visar preliminära turnéplaner för barn- och familjeföreställningar i länet.

Genom att dela med oss av våra intressen eller färdiga bokningar förbättrar vi tillsammans turnésamordningen i länet! Uppdatera gärna själv era intresseanmälningar i dokumentet.

SUBVENTIONER
Arrangörsstöd – Riksteatern Västerbotten subventionerar turnéföreställningar från fria teatrars rese- och boendekostnader med statliga och regionala resurser.
Du som arrangör kan söka Arrangörsstöd för dessa kostnader i efterhand hos Riksteatern Västerbotten. – Se mer info och ansökningsunderlag

Publikutveckling Små Scener – Görs offentliga föreställningar utanför centralorten på bygdegårdar eller liknande kan ni söka vårt projektmedel Publikutveckling Små scener om ni dessutom gör det i samverkan med er lokala Riksteaterförening! – Se mer info och ansökningsunderlag

SKAPANDE SKOLA – EXTRA KULTURPENGAR TILL SKOLAN!
Samtliga föreställningar kan på olika sätt knytas till Skapande Skolas statliga projektmedel som söks årligen av ansvarig skolhuvudman i respektive kommun. Kontakta producenten i fråga eller länskonsulent för tips och idéer.
På facebookgruppen Skapande skola i Västerbotten kan du utbyta idéer och få tips på projekt som är på gång eller kan genomföras med lite stöd från andra!

Vad betyder BOKNINGSFÖRFRÅGAN-KNAPPEN på Scenkonstportalens produktionssidor?
Via bokningsknappen skickar du ett mail till producenten med intresseanmälan och ev. frågeställningar. Denna förfrågan kommer även till Riksteatern Västerbottens konsulent för kännedom.

KONTAKT OCH MER INFO
Är du producent kan du få mer information om länets turnéförutsättningar HÄR
För frågor rörande utbud, subventioner och bokningsförfarandet kontakta: inger.holmberg@riksteatern.se