Producentinformation Västerbotten

Scenkonstinorr.se är en webbaserad utbudskatalog för turnérande scenkonst. Utbudet planeras i samarbete mellan norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Här kan du som producent ges utrymme att synas tydligt och få goda möjligheter att turnéra i norrlänen.

Syftet med webbsidan är att presentera ett varierat scenkonstutbud för barn och unga samt småplatsföreställningar samt att underlätta för arrangörer i de olika länen med tillgänglig information och finansiell stöttning. Produktionerna som vi tillhandahåller måste finnas registrerade på Scenkonstportalen. Obs! Du säljer och turnélägger din egen föreställning. Scenkonst i norr.se är ett verktyg och ett hjälpmedel men det krävs egen insats för att få till en lyckad turné!

Utbud för barn och unga och vuxna
Teaterkonsulenterna i norrlänen samarbetar nära när det gäller förmedlingsverksamheten av turnérande föreställningar. Resultatet av det arbetet syns genom det utbud som presenteras på scenkonstinorr.se.
Vårt syfte är att presentera ett varierat scenkonstutbud för såväl skol som offentliga arrangörer samt att underlätta för arrangörerna gällande urvalprocess.
Till skolutbud väljs ca 20 produktioner ut per län och termin och för småplatsföreställningar erbjuds mellan sex och tio produktioner plats i utbudet årligen.

Utbudsdagar 2020
Riksteatern Norra samplanerar tillsammans med Teatercentrum Norra och Danscentrum Norr en årlig helg för scenkonstutbud, Scenkonstdagar. 2020 kommer helgen att genomföras i Umeå med start 16 oktober för Scenkonstdagar Barn och Unga samt fortsättning med vuxenutbud 17-18 oktober. Ansökningsförfarandet pågår under maj – juni. Mer om detta hittar du på www.scenkonstdagar.se

Urvalsprocess
Respektive länsteaters samt Riksteaterns produktioner för barn och unga tas per automatik med i säsongsutbudet. Konsulenterna träffas sedan för att diskutera fram ett urval av vilka produktioner från de fria teatrarna i landet som skall finnas med i webbkatalogen för respektive län. Alla län behöver inte erbjuda samma föreställningar men varje län samordnar i allmänhet med minst ett till anslutande län.
Urvalet baseras på pedagogiska och konstnärliga kvalitéer, föreställningar som setts och uppskattats, föreställningar arrangörer lämnat önskemål på osv. Fria teatrar i det egna länet prioriteras i en valsituation. Föreställningar erbjuds bara en säsong i turnéutbudet med få undantag. Undantag är de lokala grupperna vars verksamhet aldrig lämnar länet. Dessa ”perenna” föreställningar stannar kvar i utbudet efter överenskommelse.

Arrangörsstöd
Subvention ges endast till arrangörer av föreställningar med fria professionella teatrar (företrädesvis medlemsteatrar i Teatercentrum). Arrangören kan söka ett maxbelopp på 5000kr och 1500 för dag två för kostnader för resa, och logi och söker detta av Riksteatern Västerbotten. Ansökningar från inland och på mindre spelplatser prioriteras framför större arrangörer i tätort.

Ansökningarna lämnas in löpande under året och behandlas tillika löpande till dess att stödet använts upp för säsongen.

Publikutvecklingsmedel för små scener
Med start 2018 finns det arrangörsmedel för publikutvecklingsinsatser på små orter och små scener i Norrbotten, Västerbotten samt Jämtland Härjedalen.
Detta publikutvecklande småplats-utbud kan i Västerbotten subventioneras med 160.000kr och gäller resa, boende samt del av föreställningskostnad upp till 8000kr per Västerbottensarrangör.
Vill du som producent erbjuda en produktion för länets små scener, kontakta oss!
Läs mer

HUR KOMMER JAG MED?
Höstens utbud planeras under februari med släpp kring 1 mars. Vårens utbud planeras i augusti med släpp kring 1 september. Vill du rekommendera något för turné, kontakta någon av länskonsulenterna inom Riksteatern Norra. När beslut tagits om vilka län som nappar på turnéföreställningen kopplas din föreställnings presentation i Scenkonstportalen med text, bild och länkar till vår sida.
Obs igen! Du säljer och turnélägger din egen föreställning. Scenkonst i norr.se är ett verktyg och ett hjälpmedel men det krävs egen insats för att få till en lyckad turné!

Lycka till och välkommen till Västerbotten!

Mvh Riksteatern Västerbotten
Inger Holmberg (konsulent med förmedlingsuppdrag för utbud för barn, unga och vuxna, samt arrangörsutveckling)