Producentinformation Västerbotten

 

  • Scenkonstinorr.se ska erbjuda ett varierat scenkonstutbud för barn, unga samt vuxna.
  • Till skolutbud väljs ca 20 produktioner ut per län och termin.
    Vuxenutbudet inkluderar ca 15 produktioner i utbudet årligen.
  • Vill du tipsa om föreställning för turné för föreningsliv eller skolutbud, kontakta respektive länskonsulent inom Riksteatern Norra. Urval görs i februari samt i augusti.
  • Av tekniska skäl ska föreställningar som tas med i utbudet finnas registrerade på Scenkonstportalen, där all information tankas vidare.
  • Du som producent säljer och turnélägger föreställningen. Scenkonst i norr.se samt konsulenten är verktyg och möjliggörare men det krävs egen insats för att få till en lyckad turné!

Utbudsdag 2023- Östersund 21-22 oktober
Riksteatern Norra samplanerar tillsammans med Teatercentrum Norra, Danscentrum Norr och Viermie K den årliga utbudskonferensen Scenkonstdagar´23.
Konferensen vänder sig till föreningsarrangörer md huvudsakligt fokus mot vuxenutbud – Läs mer

Urvalsprocessen?
Respektive länsteaters, länsbaserade fria teatrar samt Riksteaterns produktioner för barn Utöver dessa väljs utbud från de fria teatrarna i landet i samråd mellan scenkonstkonsulenterna.
Urvalet baseras på pedagogiska och konstnärliga kvalitéer, föreställningar som setts och uppskattats, som arrangörer lämnat önskemål på osv.

FÖRESTÄLLNINGSSUBVENTIONER
– Arrangörsstöd:

Arrangören kan söka upp till 8000kr i ersättning för turnékostnader i form av rese- och  boendekostnad. Därutöver erbjuds en ”mängdrabatt” på 7000kr om mer än en föreställning bokas vid samma tillfälle.
Arrangörsstöd erbjuds till arrangörer av föreställningar med fria professionella teatrar.
Föreställningen ska  ingå i en turné på tre eller fler orter för att få erhålla subvention.
Läs mer

– Publikutvecklingsmedel för små scener:
Vi erbjuder ett riktat arrangörsmedel för publikutvecklingsinsatser på små orter och små scener i Norrbotten, Västerbotten samt Jämtland-Härjedalen.
Detta publikutvecklande småplats-projekt vänder sig specifikt till lokala riksteaterföreningsarrangörer och erbjuder resa, boende samt del av föreställningskostnad upp till 12 000kr per arrangör.
Det uppmuntrar till samarbeten och arrangörssamverkan av olika slag.
Läs mer

Välkommen! // Riksteatern Västerbotten, Inger Holmberg (konsulent med förmedlingsuppdrag för utbud för barn, unga och vuxna, samt arrangörsutveckling)