Sök publikutvecklingsmedel

Subventionsformen ”Publikutveckling Små scener” underlättar arrangörens kostnader för en professionell ensembles resa och logi upp till 4000 kr samt 50% av gage/föreställningskostnad upp till 4000kr. Syftet är att främja scenkonstarrangemang som leder till publikutveckling i glesbygd/utanför centralort i Jämtland-Härjedalen, Västerbottens samt Norrbottens län.

OBS! En riksteaterförening behöver vara den som söker medlen. Riksteaterföreningen behöver dock inte vara huvudarrangör för ett arrangemang utan kan vara en lokal samarbetspart. För att söka samarbete med en riksteaterförening, kontakta riksteaterföreningen i din egen kommun (hitta din förening här) eller ta kontakt med din regionala riksteaterkonsulent för samråd.

Skicka en föranmälan genom att maila en kortfattad beskrivning av arrangemanget till inger.holmberg@riksteatern.se och beskriv vad ni vill göra samt hur ni med detta främjar publikutvecklingen på orten.
Redovisningen ska inlämnas efter genomfört arrangemang av ansvarig Riksteaterförening och inkludera publikstatistik samt kostnadsunderlag/kontrakt.

Länk till redovisningsblankett:
Redovisning Publikutvecklingsmedel worddok- (för ifyllande)
Redovisning publikutvecklingsmedel – PDF (för utskrift)

Åter till informationssidan Publikutveckling små scener/aktuellt utbud