Producentinformation

Scenkonstinorr.se är en webbaserad utbudskatalog med scenkonst som riktar sig till barn och unga. Utbudet planeras i samarbete mellan regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Här kan du som producent ges utrymme att synas tydligt och få goda möjligheter att turnéra i de vackra, vidsträckta norra regionerna.

Syftet med katalogen är att presentera ett varierat scenkonstutbud för barn och unga samt att underlätta för arrangörer i de olika regionerna gällande urvalprocess. Varje höst (sept) tas ca 25-30 produktioner med i utbudet, per region, i ålderspridningen 0-18 år. En mindre uppdatering av utbudet sker under våren (febr/mars) inför höstens turneläggning. Sidan presenterar några alternativ för varje åldersgrupp och förenklar urvalsarbetet på arrangörernas uttryckliga begäran samt förbättrar turnémöjligheterna för de producenter som landar i katalogen.

Urvalsprocess
Ange intresse för att ingå i utbudet för barn och unga i något av våra norrlän via vår intresseanmälan. Gå till intresseanmälan.

Teaterkonsulenterna i de norra regionerna samarbetar nära när det gäller förmedlingsverksamheten som riktar sig till barn och unga. Resultatet av det arbetet syns genom det utbud som presenteras på webbsidan scenkonstinorr.se. Riksteaterns produktioner för barn och unga tas per automatik med i säsongsutbudet. Konsulenterna träffas sedan för att diskutera fram ett urval av vilka produktioner från de fria teatrarna i landet som skall finnas med i webbkatalogen för respektive region. Alla regioner behöver inte erbjuda samma föreställningar men varje region samordnar i allmänhet med minst en till anslutande region.

Mycket av urvalet på scenkonstinorr.se baserar sig på de föreställningar som presenteras på Scenkonstdagar Barn&Unga och Stjärnkalaset Norra som äger rum i oktober varje år.

Urvalet baseras på pedagogiska och konstnärliga kvalitéer, föreställningar som setts och uppskattats, föreställningar arrangörer lämnat önskemål på osv. Fria teatrar i den egna regionen prioriteras i en valsituation. Föreställningarna lever bara en eller två säsonger i turnéutbudet med få undantag. Undantag är de lokala grupperna vars verksamhet aldrig lämnar regionen. Dessa ”perenna” föreställningar stannar kvar i utbudet efter överenskommelse.

Turnéstöd
TEATER: Riksteatern Västernorrland har under 2023 235.000 kr att distribuera i subventionsstöd för turnéer med fria teatergrupper inom regionen. Vi subventionerar f r o m 2023 kostnader för både resor och logi. Stödet ges främst till arrangörer av föreställningar som framförs av fria teatrar som är medlemmar i Teatercentrum. Överenskommelsen fylls i och mejlas till stefan.akerman@riksteatern.se, inför en planerad turné i Västernorrland.

Riktlinjer turnéstöd B&U V-norrland TEATER 2023

Överenskommelse Teater Turnestöd V-norrland 2023

DANS: Riksteatern Västernorrland har under 2023 100.000 kr till subventioner för dansföreställningar. Då kan vi utöver resor även ge bidrag för logikostnader till arrangörerna. Stödet ges främst till arrangörer av föreställningar som framförs av fria dansgrupper. Överenskommelsen fylls i och mejlas till stefan.akerman@riksteatern.se, inför en planerad turné i Västernorrland.

Riktlinjer för turnéstöd B&U V-norrland DANS 2023

Överenskommelse Dans Turnestöd V-norrland 2023

Övrig scenkonst, som t ex cirkus, subventioneras antingen med medel från teaterpotten eller danspotten.

O.B.S! Fr.o.m. 2018 subventioneras inte traktamenten.
Följande milersättningar tillämpas:

Personbil klass 1 (högst 3,5 ton)                                  37,50 kr per mil
Personbil klass 2/lätt lastbil/lätt buss (högst 3,5 ton) 50 kr per mil
Tung lastbil/Tung buss (överstiger 3,5 ton)                 70 kr per mil

Att komma med i utbudet
Du anmäler ditt intresse till regionens riksteaterkonsulent eller via anmälan till Scenkonstdagar Barn&Unga/Stjärnkalaset Norra, som äger rum i oktober varje år.

När beslut tagits om vilka regioner som nappar på turnéföreställningen kopplas din föreställnings presentation i Scenkonstportalen med text, bild och länkar till sidan. Obs! Du säljer och turnélägger din egen föreställning. Scenkonstinorr är ett verktyg och ett hjälpmedel men det krävs egen insats för att få till en lyckad turné!

Lycka till och välkommen till Västernorrland!

Med vänlig hälsning:
Stefan Åkerman, teaterkonsulent, Riksteatern Västernorrland