Subventioner att söka

Tack vare stöd från Västernorrlands läns landsting och Kulturrådet kan föreställningsutbudet på Scenkonstinorr delvis subventioneras. Subventionen avser de omkostnader kring resor (och logi för dansföreställningar) som uppkommer i samband med turnéer i våra stora norrlandslän.

REGLER FÖR SUBVENTIONER I VÄSTERNORRLANDS LÄN

  • Föreställningarna ska framföras av professionella fria grupper anslutna till den nationella organisationen Teatercentrum
  • Föreställningarna som finns representerade här på Scenkonstinorr.se prioriteras.
  •  Flera föreställningar bör spelas i en turnéslinga inom Västernorrland och/eller i angränsande län.

Subventioner för teater:
Riksteatern Västernorrland har under 2020 235.000 kr att distribuera i subventionsstöd för turnéer med fria teatergrupper inom länet. Vi subventionerar då resekostnad vid turnéföreställning. Stödet ges främst till arrangörer av föreställningar som framförs av fria teatrar som är medlemmar i Teatercentrum.

Subventioner för dans:
Riksteatern Västernorrland har under 2020 100.000 kr som kan subventionera turnékostnader för resa och boende till turnérande dansföreställningar.

För mer information kontakta Stefan.Åkerman@riksteatern.se