Subventioner att söka

Tack vare stöd från Region Västernorrland och Kulturrådet kan föreställningsutbudet på Scenkonstinorr delvis subventioneras. Subventionen avser de omkostnader kring resor och logi som uppkommer i samband med turnéer i våra stora norrländska regioner.

REGLER FÖR SUBVENTIONER I VÄSTERNORRLAND

  • Föreställningarna ska framföras av professionella fria grupper anslutna till den nationella organisationen Teatercentrum
  • Föreställningarna som finns representerade här på Scenkonstinorr.se prioriteras.
  • Flera föreställningar bör spelas i en turnéslinga inom Västernorrland och/eller i angränsande regioner.

Subventioner för teater:
Riksteatern Västernorrland har under 2023 235.000 kr att distribuera i subventionsstöd för turnéer med fria teatergrupper inom regionen. Vi subventionerar då resekostnader och logi vid turnéföreställning. Stödet ges främst till arrangörer av föreställningar som framförs av fria teatrar som är medlemmar i Teatercentrum.

Subventioner för dans:
Riksteatern Västernorrland har under 2023 100.000 kr som kan subventionera turnékostnader för resekostnader och logi till turnérande dansföreställningar.

Övrig scenkonst, som t ex cirkus, kan subventioneras antingen via teaterpotten eller danspotten.

För mer information kontakta Stefan.Åkerman@riksteatern.se